Welkom bij VAART! Klik hier voor Sitekoers als afstandsbediening.

Editie 2.2 van 15.2.99
© 1998-1999 VAART! Info

Wekelijks E-zine
- Elektronisch & Eigenwijs - over Scheepvaart & Internet.

Meld je voor gratis toezending per e-mail in een bericht aan de postkamer, met als -enige- tekst: subscribe vaart-flits

Vermenigvuldiging is slechts toegestaan met een link of bronverwijzing naar VAART! F L I T S.

VAART! Flits Archief - de laatste drie -

99/1
8885 Boordtelefoon- nummers bij VAART! online
Sailing List Nieuwsblad Transport onder vuur
Shanties en ander varensgezang op het Web
Getijgenerator - spelen met eb en vloed
VAART! Webring wordt wijder en wijder
KNWV en Waterkampioen belaagd door nl.sport.varen
Franse waterwegen voor digitaal gebruik
Bezuiniging Belfeld staat 'buursluissite' Sambeek tegen
Cursor beste E-zine; VAART! Flits 117e (van de 170)

98/16
Van Scheveningen Radio tot GMDSS
Varende-innovatorsites in wording
Voeg je scheepvaartsite toe aan de VAART! Webring
Je laatste kans op een topklassering voor VAART! Flits
Knopen in echt touw op digitale knopenborden
De nieuwe jas van Waterland met Hollandhaven
VAART! Forum: je beste voornemen vòòr 1999
Het nut van Online Persberichtendiensten
Tracteer jezelf op de unieke VAART! Screensaver

98/15
Mocobi Case: modelsimulatie containerbinnenvaart
Scheepsliften La Louvière erkend als wereldmonument
Alles over computeren op Telematicadag Nijmegen
Wordt VAART! Flits E-zine van het Jaar 1998?
Wat betekent de Rijnvaart voor Zwitserland?
Voor jezelf beginnen als scheepsschroefversneller
Met de beste wensen van... Digitale nieuwjaarswensen
Maritieme kunst te kust en te keur

| 98/14 | 98/13 | 98/12 |
|98/11 | 98/10 | 98/9 |
| 98/8 | 98/7 | 98/6 | 98/5 |
| 98/4 | 98/3 | 98/2 | 98/1 |
ma di wo do vr za
Alle dagen actueel
!

VAART! F L I T S
Nieuws van de VAART! site - afl. 2.2

Met deze keer:

VAART! is *het* adres voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, en voor 
vaarwegen en scheepsbouw op Internet. 
Deze nieuwsbrief informeert over de laatste on-line ontwikkelingen, 
speciaal voor wie geen webtoegang heeft, of VAART! nog niet kent. 
Heb je geen belangstelling, mail je dan af op dvdm@compuserve.com 
met 'geen vaart'.

VAART! F L I T S is deze keer verzonden naar 771 adressen

                       Dirk van der Meulen, redactie VAART!
                            E-mail: dvdm@compuserve.com
                       VAART! vind je op: http://www.vaart.nl
          
Schrijf je nu in voor VAART! Forum op: http://www.vaart.nl/forum
of stuur je aanmelding rechtstreeks aan: majordomo@oosix.icce.rug.nl
met als -enige- tekst (let op de kleine L): subscribe vaart-l

Deelnemers aan het VAART! Forum kunnen via de 'Reageer'-knop direct op de berichten in VAART! Flits reageren. Vrijdagavond 22.00-23.00 uur VAART! Café op http://www.vaart.nl/cafe

Loven en (aan)bieden op de VAART! Veiling

Een motorvrachtschip, luiken voor een standaardbak en een Jaarboek Binnenvaart 1991 z.g.a.n. Met die aanbiedingen opent VAART! Veiling dé maritieme handelsmarkt op het Web. In Amerika - het land van de Internet-belofte - zijn 'auctions' ongekend populair. Volgens het blad BusinessWeek passen ze qua manier van werken dan ook uitstekend bij het Net. En het toonaangevende onderzoeksbureau Forrester verwacht dat de omzet op zakelijke online veilingen groeit van 3 miljard dollar in 1997 tot 52 miljard dollar in 2002. De handel in olie en gas krijgt met 60% het grootste stuk van de koek. Op de VAART! Veiling kun je er nu dus iets van meeproeven. Ideaal voor gereviseerde scheepsmotoren, last minute cruise-aanbiedingen, scheepjes in flessen, zeiltuig, een autokraan, al dan niet Delfts blauwe borden, kompassen, omvormers en andere scheepsgerei. Aanbieden en bieden is na de verplichte inschrijving helemaal vrij. Eenmaal, andermaal...Gebroken internaatsharten voor Vliegenthart

Een golf van internatentreurnis trekt door de vaderlandse media. De verantwoordelijke staatssecretaris Margo Vliegenthart heeft nog nooit zoveel gebroken harten bij elkaar gezien. De schippersinternaten stappen deze week naar de rechter om het ministerie van VWS te dwingen voorlopig af te zien van de korting op het bedrag dat zij per kind krijgen. Die brengt hen in financiele problemen en leidt tot een verlies van 90 volledige arbeidsplaatsen. Dat betekent ontslag voor 125 mensen. Het ministerie heeft eind december het bedrag dat de internaten per kind krijgen voorlopig vastgesteld op 26.855 gulden. De Nederlandse vereniging van internaatsbesturen schippersjeugd (Nevis) en de Stichting financiering voorzieningen schippersjeugd (Stifvos) vinden dat te weinig. Het komt volgens hen neer op een budget dat 5,6 miljoen gulden lager is dan het bedrag dat in 1998 beschikbaar was.V&W onderzoekt waterbeheer in de 21ste eeuw

Er komt een onderzoek naar de waterhuishoudkundige inrichting van Nederland voor de 21ste eeuw, kondigde mevrouw drs. J.M. de Vries, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, vorige week aan bij de presentatie in Scheveningen van Waterkader, de regeringsbeslissing Vierde Nota Waterhuishouding. De nota beschrijft het waterbeleid op verschillende niveaus; van water in de stad, de grote rivieren tot kust, zee en de oceanen.
Een groot probleem blijft de sanering van waterbodems. Wie weet hoe je dat oplost mag het zeggen bij Uitvoeringsbureau Sanering Waterbodems. Misschien staat de oplossing op de site van de VBKO. Daar wordt melding gemaakt van een in situ meetsysteem waterbodemverontreiniging, dat met een sonde on-line verontreinigingen in de waterbodem rapporteert.
De regering heeft deze kabinetsperiode een bedrag van 115 miljoen gulden beschikbaar voor de aanpak van de waterbodemproblematiek. Dit geld wordt aangewend voor de realisering van extra stort- en verwerkingscapaciteit. Voor de stimulering van het saneringsprogramma wordt een bedrag uitgetrokken van 5 miljoen gulden, terwijl voor baggerprojecten in de stedelijke wateren een bedrag van 15 miljoen gulden beschikbaar is.Vrije binnenvaartmarkt op zoek naar zichzelf

Bodemloos lijken de vrachten op de binnenlandse en de Noord-Zuid markt. Met tientallen procenten gingen ze de afgelopen maanden omlaag. Waar eindigt het? Het trefwoord 'vracht' roept in het VAART! Forum uiteenlopoende discussies op, maar ook suggesties om de neergang te stoppen. Schippers die anoniem hun vrachten melden zouden signalen afgeven naar hun collega's. Maar hoe? Weekblad Schuttevaer maakt al gebruik van varende informanten voor de rubriek 'Aan de reis', tegen het zere been van bevrachters voor wie de vracht geen bodem lijkt te kennen. E-mail zou de drager kunnen zijn voor een nieuw marktinformatiesysteem, sneller dan de wekelijkse krant. VAART! Vracht is er klaar voor.Goud uit Graan: Rijke lading, Hollands welvaren

De Nederlandse Republiek in de Gouden Eeuw fascineert door zijn veelzijdigheid. Opmerkelijke prestaties in kunst, filosofie en wetenschap gingen gepaard met een ver ontwikkelde nijverheid. Ondernemingsgeest ging hand in hand met tolerantie en ordelijkheid. In de 17de eeuw was de Republiek van alle markten thuis. Scheepvaart en handel floreerden als nooit tevoren. Het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Drents Museum in Assen ontwikkelden samen het project Goud uit Graan. Twee exposities, een boek en een symposium geven een beeld van de intensieve relaties tussen Nederland en het Oostzeegebied.
Hoe kreeg een kleine natie zo’n grote economische betekenis? De centrale ligging in Europa, de goed georganiseerde scheepsbouw en het gunstige ondernemingsklimaat zijn belangrijke factoren. En welke rol speelde de Verenigde Oost-Indische Compagnie? Veel mensen denken dat de handel van de VOC één van de belangrijkste pijlers was waarop de Nederlandse economie rustte. Dat is niet juist. Niet de activiteiten van de VOC, maar de handel in graan, afkomstig uit gebieden als het huidige Polen en Letland maakte uiteindelijk dat de Republiek uitgroeide tot de meest welvarende natie ter wereld!Zo maak je van VAART! je eigen homepage

Voor Netscape Navigator:

 1. In het rolmenu van Netscape Options, kies je Algemene voorkeur (general preferences).
 2. Kies de tab Beeld (appearance).
 3. In the sectie "Opstarten" (startup) van de pagina, klik je op de keuzeknop Home Page locatie en je typt http://www.vaart.nl in het tekstinvoerkader onder de toets.
Voor Netscape Communicator:
 1. In het rolmenu Bewerken, kies je Voorkeuren.
 2. Kies de tab Navigator.
 3. In de sectie "Home Page" van het venster, typ je http://www.vaart.nl in het tekstinvoerkader naast Locatie.
Voor Microsoft Internet Explorer:
 1. Ga naar het Adres: http://www.vaart.nl
 2. In het rolmenu Beeld (view), kies je Opties (internet options).
 3. Kies de pagina Start- en zoekpagina's (general).
 4. Kies de toets Huidige gebruiken (use current) en vervolgens op de toets OK.
De volgende keer bij het opstarten van Netscape of Internet Explorer, hoef je alleen maar op de knop Home of Start te klikken. Je gaat dan rechtstreeks naar VAART!.


Succes van VAART! op het Web houdt aan

De start van het nieuwe jaar waren voor VAART! qua sitebezoek zeer hoopgevend. De Nedstat-teller op de openingspagina (http://www.vaart.nl) gaf al de eerste volle week een record te zien met 468 bezoekers; de tweede week werd dat nog geëvenaard met een positie boven de magische 500-grens: 532. De dagteller kwam met 101 zelfs al boven de geldende recordstand van 95 op 3 november 1998.
Nieuwe activiteiten als de VAART! Webring (al 17 aangesloten sites) en de Boordtelefoongids (inmiddels een eerste update) dragen belangrijk bij tot het succes van de site.'Natte' publicaties in de Staatscourant


   - Instelling Werkgroep Vaarbelasting; (Stcrt. 1999/23, pag.
    7, 1 blz)
   - Ontwerp-besluit inzake uit te voeren zandsuppleties in
    1999; (Stcrt. 1999/21, pag. 8, 3 blz)
   - Wijziging bedieningstijden Schellingwouderbrug; (Stcrt.
    1999/21, pag. 8, 1 blz)
   - Terinzagelegging ontwerp-besluit inzake uit te voeren
    zandsuppleties in 1999; (Stcrt. 1999/21, pag. 8, 1 blz)
   - Regeling subsidie zoute veren; (Stcrt. 1999/27, pag. 11,
    2 blz)
   - Aanmelding examens module GMDSS-B bij het beperkt certifi-
    caat maritieme radiocommunicatie (MARCOM-B); (Stcrt.
    1999/28, pag. 9, 1 blz)
   - Aanmelding examens module basiscertificaat marifonie;
    (Stcrt. 1999/28, pag. 9, 1 blz)
   - Ontwerp-wijziging Uitvoeringsbesluit verontreiniging
    rijkswateren; (Stcrt. 1999/27, pag. 12, 4 blz)
   - Verlenging inspraaktermijn ontwerp-Scheepsafvalstoffenbe-
    sluit; (Stcrt. 1999/25, pag. 12, 1 blz)


Meer sites gelinkt naar VAART!

Veel Websites hebben een link naar VAART! en bevatten ook zelf weer boeiende informatie. We linken - met dank - terug naar steeds vijf van deze sites:

Linken naar VAART! kan iedereen met een eigen site. Neem de volgende html-code op in je webpagina om het VAART! logo en de link naar VAART! op je eigen site zichtbaar te maken:
  <a href="http://www.vaart.nl"><img src="http://www.vaart.nl/valo1.gif" width="206" height="63" border="0"></a>

De logo-breedte kun je naar believen aanpassen. Zorg ervoor dat je de hoogte relatief evenveel mee verandert. En stuur een berichtje, zodat we weten dat je gelinkt hebt naar VAART!Werkzoekers en vacatures in VAART! Werk

Baanaanbod:

  BOATRACS-Europe B.V., gevestigd in Leiden en gespecialiseerd in satelliet communicatie oplossingen voor de scheepvaart zoekt per direct een Communications & Administration Assistant.


Vragen in VAART! Vraagbaak:

  Voor een fotoserie over de binnenvaart ben ik op zoek naar interessante onderwerpen en mogelijkheden om stukken mee te reizen met schippers om te fotograferen. Mijn interesse gaat uit naar u als schipper. Hoe is dat, een leven op een schip, hoe zijn de sociale contacten, hoe het familieleven?? Ook verhalen zijn van harte welkom.

  Ik ben op zoek naar info over het (schippers)geslacht De Bes, dat in de periode 1600 1750 wwonachtig was in Streefkerk en Oud- Alblas. Ik heb al behoorlijk wat info, maar er ontbreekt een en ander. Tot 1950 waren wij onafgebroken binnenschipper.

  De KNSM heeft na de oorlog een aantal Engelse lichters gekocht van plm 23 mtr lang en 6.40 mtr breed. Ze zijn gebouwd in 1923 in Londen. Een van die lichters heet 'De Putte'. Wie weet meer over de geschiedenis van die lichters?

  Op school (AOT) behandelen we dit kwartaal een project over takelschepen. Kan iemand mij hier meer informatie over verstrekken?

  Onze organisatie heeft toestemming de GELE wimpel van Lister met groene tekst her-uit te geven. Is er interesse voor zoiets? Voorlopig prijsidee fl. 25,-- pst Stichting BASM Wormer

Wie een antwoord of een eigen vraag heeft kan terecht op:Nieuws op de VAART! site:

 • Lidwina walvisstaartend over de Rijn
 • Twee man Smit-Lloyd gegijzeld in Nigeria
 • Terminal Terneuzen vrijwel rond
 • Duikhulp Arena in de Schuttevaer
 • Schippersinternaten naar de rechter
 • Eerste scheepsveiling op VAART! Werf
 • Arena zinkt in vluchthaven Gorinchem
 • Autokraan stremt Nijmeegs treinverkeer
 • 'Jowi's varen niet over de Alpen'
 • Bijna alle motoren in de Schuttevaer
 • Danser-primeur met EDI op schepen
 • Forum: Millenium? Geen probleem!
 • Zoek & Bel Boordtelefoongids
 • VAART! Column: 5 Goede Vaartwensen
 • KPN Telecom wil nieuwe dienst testen

 • VAART! Actueel:
  http://www.vaart.nl


Nieuwe, verrassende of gewoon goede sites

VAART! F L I T S stelt prijs op toezending van nieuwe links op het Web. Scheepvaartlinks zijn bijzonder welkom. Sites die de binnenvaart op een voortreffelijke manier in beeld brengen, komen in aanmerking voor kwalificatie als VAART! Site van de Week.COLOFON

VAART! F L I T S is het E-zine voor e-maillezers in de Rijn- en binnenvaart, kustvaart, scheepsbouw en verwante sectoren.
Het E-zine informeert actueel en vakgericht over nieuwe on-line trends, ontwikkelingen en bronnen, gebruikmakend van het Internet.
Samenstelling en redactie: Dirk van der Meulen, VAART! Info.
E-mailadres redactie: dvdm@compuserve.com
Adres voor automatische mutaties: vaart-flits@oosix.icce.rug.nl

  aanmelden - tekst: subscribe vaart-flits
   opzeggen - tekst: unsubscribe vaart-flits
Toezending is gratis en zonder verplichtingen.
Eerdere edities: http://www.vaart.nl/flits
Verschijnt wekelijks, in principe op maandag.

(c) 1998-1999 VAART! Info. Alle rechten voorbehouden.VAART! F L I T S staat open voor webnieuws en suggesties.
Mail ze naar dvdm@compuserve.com

Naar de openingspagina van VAART!