Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op info@vaart.nl

© 1998-2001
VAART!Info

Software aan boord

Pakket/applicatie: IJK
Ontwikkeld door: Noorderzon Cruises
NL-leverancier: Noorderzon Cruises, tel. 06- 53 150 164.
E-mail-adres voor informatie: info@noordersoft.com
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.noordersoft.com
Prijsindicatie: gratis download (771 kb)
Millennium-proof: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Beladingsprogramma, freeware. Werkt (nog) niet voor een Duitse ijkschaal.
Gebruikservaring:

17.12.99


Pakket/applicatie: IJken, drietalig
Ontwikkeld door: Thijs Hitters, ms Picaro
NL-leverancier: Thijs Hitters
E-mail-adres voor informatie: picaro@hetnet.nl
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: ??
Prijsindicatie: gratis download (182 kb)
Millennium-proof: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Het freeware-programma IJken houdt GEEN rekening met zout of zoet maar voor de rest bevalt het iedereen goed, meldt Thijs Hitters. Het briefhoofd van Rekening wordt ook in IJken gebruikt.
Gebruikservaring: "We kregen van een collega ook het handige IJkenprogramma van Thijs Hitters van de Picaro. We varen veel op Frankrijk en daar komt geen ijkmeester. Je moet dat zelf doen en dat kan heel snel met dit programma.
"De ijken van het schip zijn eenmalig ingevoerd en binnen twee minuten heb je nu een uitdraai met de laadhoeveelheid, de diepgang enzovoort. En dat velletje scoort hoog op de laadplek. Ze vragen ons altijd hoe we zo snel hebben kunnen typen!"
(Bronja Cramer, ms Fides in Schuttevaer's Telematica-special, 8.8.98)

update 13.8.99


Pakket/applicatie: IVGS, Index Vervoer Gevaarlijke Stoffen
Ontwikkeld door: SDU
NL-leverancier: SDU
E-mail-adres voor informatie: ??
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.sdu.nl/cgi-bin/catalogus-sdu/art.pl/detail?artkode=BK901208444X
Prijsindicatie: ??
Millennium-proof: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Gevaarlijke stoffen, ADR/RID (wegvervoer).
Gebruikservaring: ??

20.7.98


Pakket/applicatie: Maritieme Communicatie, pakket voor marifoonbasiscertificaat, GMDSS module B, Marcom A en Marcom B
Ontwikkeld door: Expertisebureau Bos
NL-leverancier:
NL-leverancier: KNWV Waterwinkel, Datema Amsterdam, L.J. Harri, Stentec Software, Observator Watersport, Correct Marine en Edumar Vaaropleidingen (ook mondelinge en schriftelijke cursussen zeilvaart en groot vaarbewijs).
E-mailadres voor informatie: h.bos@kader.hobby.nl
Prijsindicatie: fl 33,- of 14,97 euro
Gebruikersgroep: watersport, binnenvaart, zeevaart
Functies c.q. te gebruiken voor: Als voorbereiding op de examens voor het marifoonbasiscertificaat, GMDSS module B, Marcom B en Marcom A. Inhoud: spellingsalfabet, de nieuwste meerkeuze examenvragen (augustus 2001), het nautisch Engels voor GMDSS module B, Marcom B en Marcom A, een uitgebreide afkortingenlijst, en de nieuwste lijst van aardrijkskundige namen voor Marcom A. Gebruikservaring:

2.12.98


Pakket/applicatie: Elektronische navigatiekaarten (DFX)
Ontwikkeld door: ??
NL-leverancier: CT Systems, Postbus 13, 1777 ZG Hipolytushoef, tel: (0227) 59 33 44
E-mail-adres voor informatie: Kees van der Vaart, 100734.171@compuserve.com
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.euronet.nl/users/ctsystem/index.htm
Prijsindicatie: NLG 245,00 (ex btw) per serie
Millennium-proof: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Electronische navigatiegatiekaarten (bitmapped of gescand, DFX-formaat), o.m. voor DGPS ontvangers/notebook PC's die CT Systems op de markt brengt. Er zijn kaarten van Nederland, Europa en rest van de wereld, in series als het Westelijk Wad, het Oostelijk Wad, het IJsselmeer, de Nederlandse kust enz.
Gebruikservaring: ??

12.8.98


Pakket/applicatie: Theoretische Kust Navigatie

Ontwikkeld door: Expertisebureau Bos
NL-leverancier:
NL-leverancier: KNWV Waterwinkel, Datema Amsterdam, L.J. Harri, Stentec Software, Observator Watersport, Correct Marine en Edumar Vaaropleidingen (ook mondelinge en schriftelijke cursussen zeilvaart en groot vaarbewijs).
E-mailadres voor informatie: h.bos@kader.hobby.nl
Prijsindicatie: fl 33,- of 14,97 euro
Gebruikersgroep: watersport, zeevaart
Functies c.q. te gebruiken voor: Als voorbereiding op de examens voor het Theoretische Kustnavigatie. Inhoud: spellingsalfabet, de nieuwste meerkeuze examenvragen inclusief de examens tot en met voorjaar 2001, het nautisch Engels voor GMDSS module B, Marcom B en Marcom A en een uitgebreide afkortingenlijst. Ook geschikt voor binnenvaart en zeevaart die specifiek met uitgebreide navigatie aan de slag willen. Gebruikservaring:

26.10.2001


Pakket/applicatie: Simrad Maxsea
Ontwikkeld door:
NL-leverancier: Holland Nautic Benelux
E-mail-adres voor informatie: ??
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.maxsea.com/MAIN_e.html
Prijsindicatie: ??
Millennium-proof: ??
Gebruikersgroep:
Functies c.q. te gebruiken voor: Navigatie. Digitale kaarten.
Gebruikservaring: VAART! Kiosk over de Scheepvaartkrant van 3.2.98: 'Marko Leer bespreekt in zijn rubriek 'De Boordcomputer' het pakket Maxsea, waar vissers al jaren blind op varen. Holland Nautic voegde kaarten toe voor alle continentale vaarwegen, en met een koppeling naar de (d)GPS wordt door Europa varen volgens Leer nu een fluitje van een cent. De kaarten zijn opgebouwd uit lagen, elk met hun eigen gegevens. Er is er ook één waarmee de schipper zijn eigen gegevens kan toevoegen. Schippers die hun eigen informatie delen met Maxsea betalen minder voor de halfjaarlijkse update van de andere lagen. Slim!'

20.7.98


Pakket/applicatie: MFX-100 Flowcomputer Bunkerteller
Ontwikkeld door: ??
NL-leverancier: Emba Techniek
E-mail-adres voor informatie: ??
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: ??
Prijsindicatie: ??
Millennium-proof: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Scheepsmonitoring.
Gebruikservaring: ??

20.7.98


Pakket/applicatie: PC Navigis
Ontwikkeld door: Tresco
NL-leverancier: Autena
E-mail-adres voor informatie: ??
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.tresco.be
Prijsindicatie: ??
Millennium-proof: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Navigatie, elektronische kaarten.
Gebruikservaring: Het geheel bestaat uit twee geïntegreerde elementen: een DGPS antenne met een PC met daarop de kaarten van alle vaarwegen in gedigitaliseerde vorm. De signalen die het DGPS-systeem binnenkrijgt worden meteen doorberekend naar een positie op de kaart. Je ziet jezelf over de kaart varen. Niet goedkoop. De kosten van computer, DGPS ontvanger en software zijn zo'n 9100 gulden. (de Scheepvaartkrant, Boordcomputer, 16.9.97)

20.7.98


Pakket/applicatie: PC Navigo
Ontwikkeld door: Noorderzon Cruises
NL-leverancier: Noorderzon Cruises, tel. 06- 53 150 164.
E-mail-adres voor informatie: info@noordersoft.com
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.noordersoft.com/
Prijsindicatie: hfl 495,- voor Europa en hfl 295,- voor alleen Nederland, fact sheet
Millennium-proof: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Vaarrouteplanning.
Gebruikservaring: "Ik werk er inmiddels enkele jaren met veel plezier mee en het wordt steeds beter en profesioneler. Wanneer jij regelmatig een route moet uitzoeken is het zeker een aanrader." (Paul Groenen in Scheepspraet)

18.12.99


Pakket/applicatie: OS-9 Radar Ladingmeetsysteem Tankvaart
Ontwikkeld door: ??
NL-leverancier: Henry Systems
E-mail-adres voor informatie: ??
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: ??
Prijsindicatie: ??
Millennium-proof: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Scheepsmonitoring.
Gebruikservaring: ??

20.7.98


Pakket/applicatie: Port MIS
Ontwikkeld door: Computer Solutions
NL-leverancier: Computer Solutions
E-mail-adres voor informatie: maurice.weijgand@coso.nl
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.coso.nl
Prijsindicatie: 150.000 Euro
Gebruikersgroep: Various Ports Worldwide
Functies c.q. te gebruiken voor: Port Management and Terminal Operations. System for registration of operations and administrative suppport that include provision of maritime services, loading/discharging of cargo, storage in the warehouse/yard, transport into the hinterland by truck/train/barge.
Gebruikservaring: ??

23.4.2000


VAART!Mobiel

index