Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op info@vaart.nl

© 1998-2003
VAART!Info

Software aan boord

Pakket/applicatie: Rabobank Telebankieren
Ontwikkeld door: Rabobank
NL-leverancier: Rabobank
E-mail-adres voor informatie: info@sliedrecht-graafstroom.rabobank.nl
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: Binenvaartbank
Prijsindicatie: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Telebankieren.
Gebruikservaring: ??

12.1.03


Pakket/applicatie: Reisinformatiemanager
Ontwikkeld door: ??
NL-leverancier: Direct Data
E-mail-adres voor informatie: ddata@euronet.nl
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: ??
Prijsindicatie: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Reisinformatie.
Gebruikservaring: ??

20.7.98


Pakket/applicatie: Reislogger
Ontwikkeld door: Joanknecht & Vieveen
NL-leverancier: Joanknecht & Vieveen, Vlaardingen
E-mail-adres voor informatie: hueting@per.nl
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.per.nl
Prijsindicatie: Vrijwel gratis (aanmaak- en verzendkosten à fl. 50,- worden doorbelast).
Gebruikersgroep:
Functies c.q. te gebruiken voor: Elektronisch reislogboek.
Gebruikservaring: ??

5.1.99


Pakket/applicatie: Rekening
Ontwikkeld door: Thijs Hitters, ms Picaro
NL-leverancier: Thijs Hitters
E-mail-adres voor informatie: picaro@hetnet.nl
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: ??
Prijsindicatie: gratis download (167 kb)
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Nederlands/Frans vrachtafrekeningprogramma.
Gebruikservaring: ??

20.7.98


Pakket/applicatie: Rijn
Ontwikkeld door: Thijs Hitters, ms Picaro
NL-leverancier: Noorderzon Cruises, Postbus 15022, 1001 MA Amsterdam, tel. 06-53 150 164
E-mail-adres voor informatie: picaro@hetnet.nl
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.noordersoft.com
Prijsindicatie: hfl.95,-; gratis demo (ZIP-file, 293Kb) met twee van de dertig kaarten en een beperkt aantal opties.
Gebruikersgroep:
Functies c.q. te gebruiken voor: Oefenprogramma voor Rijn-patent, met dertig kaarten van Rijntrajecten (Strecken).
Gebruikservaring: 'Het lijkt wel een encyclopedie! Voor iemand die daar al wat bekend is en zijn patent wil gaan halen lijkt het me een prima oefenmogelijkheid.' (Frank Jansen in Scheepspraet)

17.12.99


Pakket/applicatie: CD-i 'Rollerbollen'
Ontwikkeld door: Landelijke Stichting voor Onderwijs aan Varende Kleuters
NL-leverancier: LSOVK
E-mail-adres voor informatie: ursulas@wxs.nl
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.onderwijs.net/lsovk/
Prijsindicatie: ??
Gebruikersgroep:
Functies c.q. te gebruiken voor: Hulpmiddel voor ouders bij het onderwijs aan varende kleuters.
Gebruikservaring: 'De CD biedt mobiele vier- tot achtjarigen leerstof voor basisvaardigheden en maakt daarbij ook nog coaching op afstand mogelijk. Het is een onderwijstoepassing, waarin een aantal mogelijkheden die de hedendaagse telematica biedt, op slimme wijze wordt ingezet.' (De Scheepvaartkrant, Boordcomputer, 14.4.98)

20.7.98


Pakket/applicatie: Scheepslijn Adressenbestand
Ontwikkeld door: Scheepslijn
NL-leverancier: Scheepslijn
E-mail-adres voor informatie: ??
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: ??
Prijsindicatie: ??
Gebruikersgroep:
Functies c.q. te gebruiken voor: Haveninformatie.
Gebruikservaring: ??

20.7.98


Pakket/applicatie: SeaCrew

Ontwikkeld door: ANS Maritime BV
NL-leverancier: ANS Maritime BV
E-mailadres voor informatie: info@seacrew.com
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: www.seacrew.com
Gebruikersgroep:
Functies c.q. te gebruiken voor: Bemanningszaken. Seacrew is een softwarepakket dat het personeelsmanagement ondersteunt cq vergemakkelijkt! Eenvoudige toegang tot personeelsgegevens, zowel actueel als historisch. Overzichtelijke planning, met alle aspecten die van belang zijn.
De software is ontwikkeld door mensen met visie en ervaring in de scheepvaart-wereld!

14.1.02


Pakket/applicatie: SISTER
Ontwikkeld door: Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
NL-leverancier: Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
E-mail-adres voor informatie: ??
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: ??
Prijsindicatie: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Gevaarlijke stoffen.
Gebruikservaring: ??

20.7.98


Pakket/applicatie: Stuwplan 2000
Ontwikkeld door: Lyrae Automatisering
NL-leverancier: Lyrae Automatisering
E-mail-adres voor informatie: info@lyrae.nl
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: www.lyrae.nl
Prijsindicatie:
Gebruikersgroep: Initiatieven voor een gebruikersgroep worden door de leverancier van harte ondersteund.
Functies c.q. te gebruiken voor: Containerstuwage. Daarnaast ook voor:
- Berekening seinvoering
- Importeren reisgegevens
- Exporteren reisgegevens naar BICS
Gebruikservaring:
"Met dit programma sta je ook sterk bij de Wasserschutz en politie omdat je simpelweg je stabiliteit en je seinvoering heel gemakkelijk kunt laten zien op ieder gewenst moment.
Maar vooral je eigen gemak, je draait met alle gemak een stuwplan in elkaar en heb direct zicht op je stabiliteit en seinvoering."
Pieter Leeuwestein, vof.esperanto@wolmail.nl

12.1.2003


Pakket/applicatie: Computeruitlezing Tankinhouden
Ontwikkeld door: VDMS
NL-leverancier: Van Dam Marine Services VOF, Ridderkerk, 0180-413221
E-mail-adres voor informatie:
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.vdms.com
Prijsindicatie: ??
Gebruikersgroep: binnentankvaart
Functies c.q. te gebruiken voor: Vaststellen tankinhoud.
Gebruikservaring: ??

12.11.99


Pakket/applicatie: Teleship
Ontwikkeld door: Wolters Kluwer
NL-leverancier: Teleship, Wolters Kluwer
E-mail-adres voor informatie: jadeppe@teleroute.nl
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.teleship.nl
Prijsindicatie: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Elektronisch vrachtbemiddelingssysteem.
Gebruikservaring: ??

20.7.98


Pakket/applicatie: Touch It machinekamerbewaking
Ontwikkeld door: ??
NL-leverancier: TAB Dredging Computer Systems, Sliedrecht, tel: (0184) 49 00 74
E-mail-adres voor informatie: ??
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: ??
Prijsindicatie: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Scheepsmonitoring, niet compatible systeem voor bewaking van machinekamerfuncties.
Gebruikservaring: ??

1.8.98


Pakket/applicatie: Tracy
Ontwikkeld door: Joanknecht & Vieveen bv
NL-leverancier: PER
E-mail-adres voor informatie: tracy@tracy.nl
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.tracy.nl
Prijsindicatie: tarief tabel; vanaf 35 gulden per maand
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Tracking & Tracing ladingen publiceren op internet.
Gebruikservaring: ??

29.8.99


Pakket/applicatie: cd-rom Transport gevaarlijke stoffen
Ontwikkeld door: ten Hagen & Stam uitgevers in Den Haag
NL-leverancier: ten Hagen & Stam uitgevers in Den Haag
E-mail-adres voor informatie: j.verkleij@WKTHS.NL
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: www.tenhagenstam.nl/gevaarlijke_stoffen
Prijsindicatie: fl 780,= ex BTW per jaar. De cd-rom verschijnt 2 maal per jaar.
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: De cd-rom bevat de voorschriften op stofniveau ontsloten, voor ADR/VLG, IMDG en sinds versie 2000-2 ook voor ADNR! Behalve de voorschriften op stofniveau bevat de cd-rom voor elke modaliteit ook toelichtingen, en voor ADR en ADNR de integrale wetteksten. Vanuit de gegevens op stofniveau zijn links naar de toelichting, en vanuit de toelichting naar de wetteksten.
Gebruikservaring: ??

8.3.2001


Pakket/applicatie: ANWB Examentraining Vaarbewijs
Ontwikkeld door: Uitgave ANWB, samenstelling Promanent C.V.
NL-leverancier: Verkrijgbaar bij ANWB-vestigingen, boekhandels, warenhuizen en computerspeciaalzaken. De CD-rom is ook telefonisch te bestellen via ANWB Watersport Actief (tel: 070-3145020).
E-mail-adres voor informatie: jaapg@promanent.com, Jaap van Goor
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.promanent.com/news/vb990227.htm
Prijsindicatie: f 34,95
Gebruikersgroep: watersport, binnenvaart, zeilvaart
Functies c.q. te gebruiken voor: Met de CD-rom ‘ANWB Examentraining Vaarbewijs’ leert de examenkandidaat de theorie voor het behalen van het Klein Vaarbewijs deel 1 en 2. De CD-rom vormt een aanvulling op het ‘ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs deel 1 en 2’. Het oefenen met de 1200 vragen op de CD-rom is een uitstekende voorbereiding op het Vaarbewijs examen. Op een interactieve manier wordt de gebruiker de theorie voor het examen machtig. De CD-rom bevat onder meer de vragen van alle officiële examens van de afgelopen jaren.
Gebruikservaring:

24.4.2000


Pakket/applicatie: Klein Vaarbewijs

Ontwikkeld door: Expertisebureau Bos
NL-leverancier: KNWV Waterwinkel, Datema Amsterdam, L.J. Harri, Stentec Software, Observator Watersport, Correct Marine en Edumar Vaaropleidingen (ook mondelinge en schriftelijke cursussen zeilvaart en groot vaarbewijs).
E-mailadres voor informatie: h.bos@kader.hobby.nl
Prijsindicatie: fl 33,- of 14,97 euro
Gebruikersgroep: watersport
Functies c.q. te gebruiken voor: alle meerkeuze en open vragen voor het examen klein vaarbewijs 1 en 2, inclusief het cursusboek 11e druk (juni 2001) en de examens tot en met juni 2001 Gebruikservaring:

26.10.2001


Pakket/applicatie: VAART!Mobiel Internetpakket
Ontwikkeld door: Dekatel Internet Providing i.s.m. VAART!
NL-leverancier: Dekatel Internet Providing
E-mail-adres voor informatie: D.Savelkoul@autena.nl
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.vaart.nl/mobiel/pakket.htm
Prijsindicatie: eerste twee maanden gratis, daarna fl 32,50 per maand; exclusief telefoonkosten (binnen Dekatel-netwerk in Nederland fl 0,21/per minuut; in buitenland lokaal, geen roaming, Internet-toeslag fl 0,10/per minuut).
Gebruikersgroep: binnenvaartondernemers met mobiele telefoon
Functies c.q. te gebruiken voor: e-mail en webtoegang
Gebruikservaring:

21.11.99


Pakket/applicatie: Vaartolk
Ontwikkeld door: Stentec Software (woordenlijst: B. Houwink, Amsterdam)
NL-leverancier: Stentec Software
E-mail-adres voor informatie: helpdesk@stentec.com
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.stentec.com
Prijsindicatie: f 49,-
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Woordenboek Nederlands-Engels, Engels-Nederlands.
Gebruikservaring: 'Wie schrijft die blijft. Nog niet zo lang geleden woedde er een verhitte discussie op het VAART! Forum op Internet over 'schipperstaal'. Wie beroepshalve met het jargon geconfronteerd wordt, zal baat hebben bij Vaartolk, 'vertalingen voor varensgasten'.' (de Scheepvaartkrant, Boordcomputer, 9.12.97)

1.4.2000


Pakket/applicatie: Groot Vaarbewijs 1 en 2
Ontwikkeld door: Expertisebureau Bos
NL-leverancier: KNWV Waterwinkel, Datema Amsterdam, L.J. Harri, Stentec Software, Observator Watersport, Correct Marine en Edumar Vaaropleidingen (ook mondelinge en schriftelijke cursussen zeilvaart en groot vaarbewijs).
E-mailadres voor informatie: h.bos@kader.hobby.nl
Prijsindicatie: fl 49,50 of 19,97 euro
Gebruikersgroep: binnenvaart, zeilvaart, chartervaart
Functies c.q. te gebruiken voor: Uitgebreide hoeveelheid open en meerkeuzevragen voor alle vakken van het groot vaarbewijs (mondeling en schriftelijk). Ook geschikt voor bestudering voor het zeilbewijs (het vak zeilvaart is niet opgenomen, alle andere vakken wel) en Rijnvaart (kennis Rijn is niet opgenomen, alle andere vakken wel). Volledig aangepast aan de nieuwste exameneisen (juli 2001). Veel reglementen, veel navigatie ruime wateren (IJsselmeer, Waddenzee en Westerschelde). Bedoeld als ondersteuning voor een mondeling of schriftelijke cursus. Gebruikservaring:

2.12.98


Pakket/applicatie: VIN, Vaarwegkenmerken in Nederland
Ontwikkeld door: AVV
NL-leverancier: ??
E-mail-adres voor informatie: ??
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: ??
Prijsindicatie: ??
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Vaarweginformatie.
Gebruikservaring:

20.7.98


Pakket/applicatie: Voice 3.1
Ontwikkeld door: Draeger
NL-leverancier: Draeger
E-mail-adres voor informatie: draeger@draeger.nl
Web-pagina ontwikkelaar/leverancier: http://www.draeger.nl/inhoud/catalogus/meetapparatuur
Prijsindicatie: ??, gratis demo: deel I (2,8 Mb) en deel II (3,5 Mb)
Gebruikersgroep: ??
Functies c.q. te gebruiken voor: Persoonlijke bescherming in de chemievaart. Op de Draeger-site is alle informatie ook online beschikbaar.
Gebruikservaring:

4.1.99


VAART!Mobiel

Openingspagina VAART!