VAART!Archief 99/2 - t/m 24 september 1999
Belastingplan zet schipperij op scherp
Kritische vragen bij Radarpilot 720
Hogere ouderbijdrage definitief
AMVV enquêteert binnenvaartbreed
Michel van Hulten: 'Betuwelijn nu stoppen'
Rijnschippers raken stremming beu
Dormagen: mts Avanti ontploft, 3 doden
Meer brugpijn in Novi Sad/DonauBelastingplan zet schipperij op scherp

Oudere schippers zouden voor 2001 moeten stoppen met hun bedrijf, suggereert ABRI-directeur Wim Onderdelinden in VAART!Forum. Bestudering van de Belastingherziening 2001 waarmee het Kabinet-Kok de volgende eeuw in wil gaan, leert hem dat de belastingdruk bij 'belasting-afrekening' (bijvoorbeeld na sloop van het schip) vanaf 2001 fors toeneemt. Onderdelinden: 'Alle hens aan dek dus.' Hij ondersteunt zijn visie met een aansprekend rekenvoorbeeld, dat laat zien waar het misgaat. 'U gelooft uw eigen ogen en oren niet!'
In het VAART!Forum ook een (voorlopige) conclusie van Jan Veldman van Het Kantoor: 'Een kapitaalsintensieve bedrijfstak als de binnenvaart zit niet aan de goede kant van de balans.' Wat de Stichting ABRI en de schippersbonden betreft is het laatste woord over de belastingvoorstellen nog niet gezegd.

24.9.99


Kritische vragen bij Radarpilot 720

Nautisch consultant Peter Kluytenaar reageert instemmend - maar niet in alle opzichten - op het enthousiasme over de Radarpilot 720, het geïntegreerde navigatiesysteem dat vorige week werd getoond aan bezoekers van de Duisburger Schiffahrt Messe. Kluytenaar is betrokken bij het Europese project Indris en heeft zelf gevaren met de Radarpilot op het ms Mainz. Hij geeft zijn bevindingen in VAART!Forum. Op de vraag: 'Is de digitale stuurhut goed voor de veiligheid?' reageert Kluytenaar twijfelend met 'Het ligt eraan...'. Over de Radarpilot 720 zegt hij: 'Samenvattend ben ik heel enthousiast over de eerste uitvoering van een gecombineerde binnenvaartradar en ECDIS zoals de Radarpilot die toont. Bij de baanautomaat heb ik zo m'n bedenkingen.'

24.9.99


Hogere ouderbijdrage definitief

In Staatscourant nr 118 publiceerde staatssecretaris Margo Vliegenthart van VWS haar beschikking die een forse, inkomensonafhankelijke verhoging inhoudt voor varende ouders met kinderen op internaten. In het VAART!Forum is de tekst van de beschikking meteen rondgestuurd. In een reactie zegt Jos van Dongen (ms Najade) en oud-voorzitter van het Landelijk Oudercontact van Varenden) dat hij sinds 24 juni niet goed meer geslapen heeft. 'Een coulante regeling die vanaf 1971 ertoe heeft bijgedragen dat er een einde kwam aan analfabetisme in de binnenvaart, die ervoor heeft gezorgd dat jongeren de kans kregen om school te gaan en indien mogelijk de studeren, is hiermee beeindigd. De overheid gaat een drempel opwerpen voor het volgen en voltooien van dagonderwijs', is zijn conclusie. Van Dongen verbaast zich over het uitblijven van protesten. 'Waar ik ook slecht van slaap is de oorverdovende stilte die er nu is. Ondergaat men dit gelaten? Gaan we terug naar voor 1969? [...] Waar is Binnenvaart Nederland? Waar is die schreeuw van verontwaardiging?'

28.6.99


AMVV enquêteert binnenvaartbreed

'In de AMVV enquête willen we graag de mening van alle binnenvaarders horen over hoe zij denken over de verschillende binnenvaartorganisaties en hoe u persoonlijk denkt over het perspectief van ondernemen in de binnenvaart', schrijft onderzoekster Angelique Hubens in het VAART!Forum. In opdracht van de welzijnsorganisatie AMVV heeft zij deze week alle binnenvaartondernemers een enquêteformulier toegestuurd. Wie geen formulier ontving, kan dat alsnog per email bij haar aanvragen. Vier jaar geleden hield de AMVV met veel respons een soortgelijke enquête, toen met als hoofdthema de oprichting van Binnenvaart Nederland.

27.6.99


Michel van Hulten: 'Betuwelijn nu stoppen'

'Kunnen we nog wel op een eeuw rekenen van groeiende vraag naar met name het type bulkvervoer over langere afstanden waarin ‘het spoor’ goed is?' Die vraag stelt dr Michel van Hulten, oud-staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat, in zijn 'deskundigenbericht' voor de Stichting Duurzame Mobiliteit. SDM heeft bij de Raad van State herziening gevraagd van het besluit PKB-Traceebesluit Betuweroute. Van Hulten draagt argumenten aan om het standpunt van de Stichting te ondersteunen, dat het besluit de Betuwelijn aan te leggen nooit genomen had moeten worden en nu alsnog vernietigd dient te worden (althans voor het gedeelte Kijfhoek-Valburg en verder).
VAART! brengt Van Hulten's volledige betoog online.
In een toelichting zegt de oud-bewindsman: 'Het gaat er voor mij om dat mensen gaan/blijven nadenken over het enorme bedrag dat wij (gaan) uitgeven aan de Betuwelijn. Over zes tot tien jaar komt er vast een parlementaire enquête naar deze onverantwoorde uitgave! Jammer, dat is dan te laat.'
Van Hulten ziet in de sterk groeiende en verbeterende binnenvaart een prima alternatief, maar hij gaat er tevens vanuit dat de trend naar minimalisering van het vervoer doorzet.

22.5.99


Rijnschippers raken stremming beu

Na vier weken hoogwaterstremming op de Boven-Rijn beginnen schippers er langzamerhand genoeg van te krijgen. De kosten lopen op, de gederfde inkomsten ook. Weekblad Schuttevaer stuurde verslaggever Jos Hoffmann naar Bazel en Birsfelden, vertaalde de roep om schadevergoeding en vroeg zich in een commentaar af waarom directeur Kees de Vries van 'de Koninklijke' de schade houdt op 750.000 gulden, terwijl 40 tot 50 miljoen dichter bij de werkelijkheid lijkt te komen.
Al na anderhalve week stremming vertelde schipper Gerard van Winssen van ms Gaea in het VAART!Forum over ligplaatsproblemen, drinkwatertekorten en losbrekende schepen. Hij lag met nog drie anderen beneden de sluis van Kembs. VAART!genoot Gerrit Heuvelman van de Aquanova lag met 80 tot 90 andere schepen bij Mannheim.
De 280 km Rijn boven Mannheim was langdurig gestremd, maar ook af en toe weer open. Er was geen peil meer op te trekken.

Steeds vaker komen er bij de HVZ telefoontjes van gedupeerde bedrijven, niet alleen binnenvaartondernemers, maar ook passagiersrederijen en raffinaderijen die na anderhalveweek stremming de schade voelen oplopen. De olie-industrie van Karlsruhe heeft de aanvoer van ruwe grondstoffen noodgedwongen moeten overhevelen naar weg en rail, en de gasproductie stilgelegd.
Sinds woensdag 12 mei is de vaart gestremd. Met de ongekende snelheid van 5000 kubieke meter per seconde baande het regen- en smeltwater van de Alpen zich een weg langs Bazel. Bij Karlsruhe werd vrijdagavond 14 mei een recordpeil van 8,83 meter bereikt. Het vorige record was 8,59 meter in 1983. Het kritisch peil ligt op 9,18 meter.
Nadat het eerste gevaar was geweken, kwam de trots naar buiten over het verbeterd Frans/Duitse vloedmanagement. Door bij Straatsburg en Kehl op het juiste moment polders te openen, kon de vloedgolf sterk worden opgerekt en werd het gevaar beperkt. Het Wereldnatuurfonds claimt een natuurlijke overloop aan de Bovenrijn van 200 vierkante kilometer.

Maxau van uur tot uur: Pegel, Afvoer, Vorhersage
Actuele waterstanden NOS Teletekst

17.6.99


Dormagen: mts Avanti ontploft, 3 doden

Bij de ontploffing van de Nederlandse tanker Avanti, vrijdag 7 mei bij EC Erdölchemie in Dormagen, is vrijwel zeker ook de vermiste zoon Jeffrey (20) van schipper/eigenaar Mijnie Keizer uit Barendrecht om het leven gekomen. De echtgenote van de schipper ligt nog met ernstige brandwonden in coma in het ziekenhuis. Twee opvarenden van de Duitse tanker LRG 23 kwamen meteen al om in de vlammenzee. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar die zou ook best buiten het schip gelegen kunnen hebben, meldt Weekblad Schuttevaer twee weken na de ramp in Ooggetuigen verklaren vuur op laadarm EC te hebben gezien.
In het VAART!Forum komt de informatie over de ramp snel op gang, Rhein Zeitung en Rheinische Post berichten uitgebreid online. EC komt met een persbericht en heeft op de eigen site al informatie over de explosieve lading EC Blend 77 voorhanden. In het VAART!Forum wordt een link gelegd naar de eerdere discussie over laden onder stikstof. In Weekblad Schuttevaer brengt Jos Hoffmann een aangrijpend ooggetuigeverslag; verder klinkt in de krant de roep om meer goede vluchtwegen.

20.5.99


CNN-foto van Servische TV: gebombardeerde Kamenicki-brug, de tweede over de Donau in Novi Sad Meer brugpijn in
Novi Sad/Donau

Bij Novi Sad ligt nu ook de derde Donaubrug eruit, na een nieuwe aanval van Navo-vliegtuigen. De Kamenicki-brug en de oude Petrovaradin-brug werden eerder al weggevaagd. Vooral de laatste is niet waar je aan denkt bij 'een militair doel', illustreert fotojournalist Borivoj Mirosavljevic, de webmaster van Novi Sad Municipal Web Page. Ook de Donaubrug bij Backa Palanka, 48 kilometer ten westen van Novi Sad, en de Donaubrug bij Pancevo gingen eraan.
Het Nederlandse ms Treviris en het Duitse ms Erna kwamen als laatste schepen de Donau af. De Donauvaart is nu volledig lamgelegd. Rijkswaterstaat houdt de rivier tot nader bericht voor gestremd.

26.4.99Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt
bij de VAART! redactie

Deze pagina is het best te lezen met Netscape 3.0 of een vergelijkbaar type browser.

© 1997, 1998
VAART! Info


 

index