VAART! Archief 98/8
Wat is de vaart zonder schepen? 
Wat is het web zonder beelden?

VAART! Archief 98/8

Editie 1.5 van 6.12.98 - © 1998 - VAART! Info


Het VAART! Archief is een bewaarplaats van berichten met links die ooit zijn verschenen in VAART! Actueel.

Vaste rubrieken
VAART! op Internet:
VAART! Actueel
VAART! Archief
VAART! Bedrijf
VAART! Berichten
VAART! Café
VAART! Column
VAART! Forum
- Wie is Wie?
VAART! Kiosk
VAART! Links
VAART! Milieu
VAART! Reizen
VAART! Nautisch
VAART! Overslag
VAART! Normen
VAART! Reizen
VAART! Telematica
VAART! Top-10
VAART! Werf
VAART! Werk
VAART! Vracht
VAART! Vraagbaak
VAART! Zoek
Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op dvdm@compuserve.com Deze pagina is het best te lezen met Netscape 3.0 of een vergelijkbaar type browser.

© 1996-1998
VAART! Info

NSIC: Scheepvaartdag als kunstproject in Nijmegen

Het Nijmegen Scheepvaart Informatie Centrum (NSIC) brengt met een bijzonder initiatief de binnenvaart bij een breed publiek onder de aandacht. Zondag 8 november is er een Scheepvaartdag in het kader van het kunstproject. In de periode van 15 oktober t/m 22 november willen initiatiefnemers Frans Ameschot en Peter van de Borne Nijmegenaren een beter zicht geven op de wereld achter de 800 schepen die de stad dagelijks passeren. Hun NSIC ligt pal aan de Waal, Oude Haven 102. Tijdens de openingsuren, van woensdag t/m zondag van 12 tot 17 uur, wordt op een monitor een soort dienstregeling van voorbijvarende schepen gepresenteerd. Daar is de hulp van de binnenvaart bij nodig. In een oproep vragen ze schippers en reders om passages tijdig te melden.

update 5.11.98


Proefsluiting Maeslantkering live op het Web

Zaterdag 3 oktober was de eerste automatische proefsluiting van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg live te zien bij CMG. De automatisering van de waterkering is inmiddels zover doorgevoerd, dat een beslissing tot sluiting - en het sluiten en openen zelf - kan geschieden zonder enige menselijke tussenkomst. Rijkswaterstaat ontwikkelde het Beslis- & Ondersteunend Systeem (BOS) in samenwerking met CMG. Het BOS kreeg onlangs de Computable Innovatieprijs 1998 toegekend.

update 6.10.98


BN gestoken door Kok's 'trekschuit'

Binnenvaart Nederland heeft namens de bedrijfstak 'onaangenaam verrast' gereageerd op uitlatingen van premier Wim Kok in Netwerk. Kok kwalificeerde de binnenvaart in dat tv-programma op de avond van Prinsjesdag als 'vervoer per trekschuit'. In een Open Brief schrijft BN de premier: 'Alhoewel de Gouden Koets nog steeds gebruikt wordt, zijn koetsen evenmin als trekschuiten vervoersmodaliteiten anno 1998.' Vervolgens wordt uitgelegd welke onmisbare positie de binnenvaart inneemt voor de Nederlandse economie. Aan het eind van de brief krijgt de minister-president -opnieuw- een uitnodiging voor een werkbezoek aan de binnenvaart.
In het VAART! Forum kreeg Kok ook de wind van voren. Hij heeft inmiddels spijt betuigd in een excuusbrief aan Binnenvaart Nederland.

update 9.10.98


V&W '99: Streep onder flankerend beleid

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) zet in haar beleidslijn voor de binnenvaart volgend jaar in principe een streep onder het flankerend beleid. Zij werkt toe naar een permanente Europese oud-voor-nieuw regeling na 29 april 1999. Die regeling zal flexibeler zijn dan de bestaande. 'Besteding overgebleven gelden binnenvaart nog onduidelijk', is de conclusie die Weekblad Schuttevaer trekt. In de V&W-begroting blijft de Tijdelijke Bijdrageregeling Vaarwegaansluitingen gehandhaafd, komen er schonere scheepsmotoren en meer structuur in de marktpositie van de kustvaart.

15.9.98


Swets: 'Matrozen zat, mits goed betaald'

'Personeel voor de scheepvaart is aanwezig, maar het is een zaak van goede voorzieningen en vergelijkbare verdiensten', zegt directeur Tijs Swets van Swets Afloscentrale in VAART! Forum. Hij reageert verbaasd op het openingsartikel Arbeidsinspectie gaat schepen met illegale matrozen stilleggen in Weekblad Schuttevaer. Swets: 'Tsjechen weg, schepen stil. Het is een verbazend onderwerp, dat het zo ver kan komen.' Volgens Swets is het hoog tijd de concurrentiesfeer in de scheepvaartsector op personeelsgebied eens nauwkeurig te bekijken.
'Mensen die willen werken zijn aanwezig. Maar dezen kan je niet vergelijken met matrozen, met alle respect voor hun werk, die op een zeer concurrerende basis worden aangeboden door buitenlandse uitzendbureaus. Waarbij belastingen en sociale voorzieningen een punt van twijfel zijn.' Hij wijst erop dat in Nederland erkende uitzendbureaus een strafbaar feit zouden plegen met het aanbieden van werknemers van buiten de Europese Unie.

14.9.98


Nieuw elektronisch vrachtsysteem JITB

Op 1 november wordt het databasesysteem van Just In Time Bevrachting in werking gesteld, en daarmee treedt een nieuwe concurrent van Teleship in het strijdperk. Dit systeem voor elektronische vrachtbemiddeling van Wolters Kluwer, dat de steun heeft van overkoepelende organisaties in de binnenvaart, is 80 dagen voor het einde van de schippersbeurs nog steeds niet volledig in de lucht.
Deelname aan Just In Time Bevrachtingen is de eerste twee maanden gratis voor schippers en bevrachters. Bevrachters kunnen via de hun toegewezen code vrachten aanbieden door heel Europa. Schippers kunnen deze vrachten bekijken en indien er een vracht beschikbaar is die voldoet kan men er op reflecteren via de database.

update 16.9.98


Opschudding over uitsluiten GSM-toegang Internet

Het openingsartikel Beroepsvaart wordt vergeten bij versnellen Internetverbinding in Weekblad Schuttevaer zorgt voor hevige verontrusting onder varende Internet'ers met GSM. In het VAART! Forum reageert Nick van Haag van het Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) met stijgende verbazing en noemt het uitsluiten van Internet-toegang op GSM-snelheid (9600 Baud) 'volstrekt onacceptabel'. Van provider World Access kreeg hij te horen dat er een convenant tussen Internetproviders bestaat om de doorgiftesnelheid te verbeteren door toepassing van een verbeterd toegangsprotocol. 'Men wil een verbetering voor (wal-) aansluitingen die de snelheid van ISDN benadert. Hierbij is de binnenvaart als gebruikersgroep gemakshalve over het hoofd gezien. Bureau Telematica Binnenvaart vindt dit volstrekt onacceptabel', aldus Van Haag. Volg de discussie in het VAART! Forum.

2.9.98


BTB voert Millennium-druk op in Open Brief

Het Bureau Telematica Binnenvaart zet hard- en software-leveranciers aan de binnenvaart onder druk om snel te komen met Millenniumproof- verklaringen voor hun producten. In een Open Brief krijgen zij tot 30 september de tijd. Daarna begint het BTB met de publicatie van lijsten van leveranciers en producenten die geen gehoor geven aan deze oproep. Ook zal het bureau lijsten verspreiden van producten, waarvan de millennium-bestendigheid niet vaststaat en lijsten van producten die ondanks ingebouwde datum-chiptechnologie geen gevaar kunen opleveren voor het functioneren van scheepvaartbedrijven en de veiligheid van de vloot.
VAART! zal die lijsten publiceren op de site. Op VAART! Software is de extra kwalificatie 'Millennium-proof' inmiddels aan de pakketvermeldingen toegevoegd.

Het Millennium-probleem heeft de aandacht van het VAART! Forum.
De Scheepvaart Inspectie maakt zich al langer zorgen. Er is een wereldscheepvaart-millenniumsite SHIP2000 ingericht, en op internationale congressen is sprake van een dreigende catastrofe en doemscenario's. Weekblad Schuttevaer legde een Dossier Millennium aan.

update 28.8.98


'De Kaap' verrijkt met Binnenvaartcentrum

'Katendrecht krijgt impuls met binnenvaartcentrum', bericht het Rotterdams Dagblad in een enthousiast verhaal over de vergevorderde plannen van ontwikkelaar Mabon-HBM op 'de Kaap'. Aan de Maashaven-Noordzijde ten oosten van de Rijnhavenstraat wordt met de sloop van de voormalige Hanno-loodsen al ruimte gemaakt voor het pand van 13.500 m2, met ondermeer een werktoren van 15 etages. Zonder veel werving kan nu al 70% worden gevuld met de 40 bedrijven die serieus belangstelling hebben voor het project van meer dan 40 miljoen gulden. Als het lukt om midden volgend jaar de eerste paal te slaan, kan het centrum in 2001 gaan functioneren.

20.8.98


Deutsche Binnenwerften bouwen 'Mississippi-casinoschip'

Deutsche Binnenwerften heeft alweer een miljoenenorder binnengehaald voor de bouw van een luxe passagiersschip, een casinoschip met zijraderen in Mississippi-stijl. Opdrachtgever voor het gokschip van DM 7,5 miljoen is reder Rainer Abicht, die ermee gaat varen in de omgeving van Hamburg. Het stadsbestuur heeft inmiddels een gokvergunning afgegeven. Het 56 meter lange, ijsversterkte schip biedt plaats aan 600 gasten en wordt mei 1999 opgeleverd. Deutsche Binnenwerften legde vorig jaar november de kiel voor een hotelschip van DM 9 miljoen, bestemd voor Rijnreder Herbert Herwick. Die zal het op de Titanic lijkende schip voor anker leggen in Köpenick.

12.8.98


China damt met schepen watergeweld in

Afgezonken schepen moeten in de Chinese stad Jiujiang het rivierwater tegenhouden, meldt NRC Handelsblad. Acht schepen werden afgezonken om een zestig meter lang gat in de dijk van de Yangtze-rivier te dichten. Tienduizenden soldaten hebben dagenlang gewerkt om te voorkomen dat de stad onder water zou lopen. Inmiddels hebben rond 240 miljoen mensen, een kwart van de bevolking van China, last van de overstromingen. Voor een actuele update kijk je bij CNNi of China Daily (nieuwsselectie, even geduld).

update 16.8.98