VAART! Archief 98/4
Wat is de vaart zonder schepen? 
Wat is het web zonder beelden?

VAART! Archief 98/4

Editie 1.1 van 30.5.98 - © 1998 - VAART! Info


Het VAART! Archief is een bewaarplaats van berichten met links die ooit zijn verschenen in VAART! Actueel.

Vaste rubrieken
VAART! op Internet:
VAART! Actueel
VAART! Archief
VAART! Bedrijf
VAART! Berichten
VAART! Café
VAART! Column
VAART! Forum
- Wie is Wie?
VAART! Kiosk
VAART! Links
VAART! Milieu
VAART! Reizen
VAART! Nautisch
VAART! Overslag
VAART! Normen
VAART! Reizen
VAART! Telematica
VAART! Top-10
VAART! Werk
VAART! Vracht
VAART! Vraagbaak
VAART! Zoek
Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op dvdm@compuserve.com Deze pagina is het best te lezen met Netscape 3.0 of een vergelijkbaar type browser.

© 1996-1998
VAART! Info

Grieks evenbeeld Bureau Shortsea Shipping

Het Nederlandse Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping krijgt navolging binnen Europa. Begin dit jaar werd in Griekenland ook een voorlichtingsbureau shortsea shipping opgericht. De oprichting van dit bureau is een initiatief van de Mediterranean Cargo Vessels Shipowners Union en heeft de steun van het Griekse Ministerie van Koopvaardij.
De eigen site van het Nederlandse bureau is inmiddels klaar, en geeft een uitgebreide impressie van wat er op de markt voor shortsea shipping loos is.

30.3.98


Staking en aanvaring op Mississippi

Het drijvend casino Admiral met 2500 mensen aan boord is zaterdagavond 4 april bij St. Louis op drift geslagen, nadat het werd aangevaren door drie losgeslagen duwbakken. De koppeldraden van het duwkonvooi braken toen het bovenstrooms van het casino op de peiler van een brug in de Mississippi knalde. De duwboot wist op tijd vast te maken aan het motorloze casinoschip dat in de richting van een volgende brug dreef. Andere duwboten ontfermden zich over de in totaal twaalf bakken van het konvooi. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Coast Guard commandant John Holmes kon niet zeggen of de aanvaring verband hield met de staking van duwbootkapiteins.
Zeshonderd Mississippi-duwbootkapiteins hebben, volgens een bericht van CNN, hun konvooien aan de kant en het werk neergelegd. Hun organisatie Pilots Agree, die ongeveer een derde van de 3000 kapiteins en stuurlieden vertegenwoordigt, besloot vrijdag 3 april tot een staking, nadat 98 duwvaartrederijen weigerden over salarisverhoging te onderhandelen. De staking zou zich hebben uitgebreid tot de Intracoastal Waterway langs de oostkust en de Golf van Mexico, en rivieren in het westen van de Verenigde Staten. Lees meer over Amerikaanse duwbootkapiteins in Hefty raises top demands.

5.4.98


Maris: wereldwijd maritiem informatienetwerk

Voor het ontwikkelen van een wereldwijd maritiem informatienetwerk, maakt Maris sindskort gebruik van Internet. Maris staat voor 'Maritime Information Society', een project van de G7-landen, met centra in Bremen, binnenkort ook Bilbao, Genua en Helsinki. De Europese Unie en de Europese Commissie ondersteunen het plan. Op de site in Bremen wordt de bezoeker wegwijs gemaakt in begrippen als Safemar, Martrans, Marsource en Marvel.

25.3.98


Teleship gaat opnieuw van start

Teleship, het langverwachte vrachtuitwisselingssysteem van Wolters Kluwer, gaat half mei van start. 'Pin me er niet op vast of het 14, 15 of 16 mei wordt', zei adviseur Piet Nefkens in Zwolle tijdens de Telematicadag van AMVV en Binnenvaart Nederland. Al een jaar geleden werd het systeem tijdens het KSV Schuttevaer-congres ten doop gehouden en in november vorig jaar tijdens Vaarplan 2000 opnieuw. Sindsdien zijn er 179 schepen verzameld in de Binnenvaart Bedrijven Index. Het besloten Intranet, de kern van het systeem, was in Zwolle niet toegankelijk, tot teleurstelling van de aanwezige schippers. Rond het eerstvolgende KSV-congres draait Teleship, verzekerde Nefkens.

13.4.98


VAART! opent Schipperscafé op Internet

Laten we afspreken in het VAART! Café.
Vrijdag 4 april kun je van 22.00-23.00 uur opnieuw terecht in het VAART! Schipperscafé. Met chattende vrienden, bekenden en vakgenoten tijdens een happy hour in het VAART! Schipperscafé. 'Ons eerste digitale borreluur was met minder dan 10 bezoekers nog erg rustig, maar perfect om te ervaren dat (en hoe) alles werkt', reageert 'digitaal caféhouder' Dirk van der Meulen. 'Zelfs Sjaak van 'Scheepspraet' was enthousiast over de webtechniek, en hij is toch wel wat gewend ;-) Marko van 'De Boordcomputer' en 'Eendeei' riep meteen dat 'ie ook zoiets wil op z'n site.' Er is volgens de caféhouder nog wel enige 'oefening': 'Als je met elkaar 'praat' is het wel handig dat iedereen zichzelf identificeert, door in te vullen wie je bent of wie je wilt zijn ;-) Dat is in het begin allemaal nog even wennen. Maar je merkte dat er toch al wat -aarzelend- werd gecommuniceerd. Wat mij betreft een prima start!'
Het VAART! Schipperscafé is voorlopig eens per week een uur open, op een nog nader te bepalen vaste tijd. En verder bij speciale gelegenheden. Zo'n gelegenheid was de onthullende bijeenkomst over marifoonkosten op 1 april jl.

update 3.4.98


Roos: 'Uiterst innovatief investeerdersnetwerk'

'In schril contrast met de zware overheidsbemoeienis met de spoorweginfrastructuur in Nederland staat het onverminderde particuliere optimisme ten aanzien van investeringen in de binnenvaart', schrijft prof. dr H.B. Roos in een opiniërend artikel 'IJzeren Rijn wordt met de dag een beter alternatief voor de Betuwelijn' in NRC Handelsblad van 23 maart jl. Opmerkelijke geluiden, niet voor professor Hugo Roos, wel voor andere, meer doorsnee vervoerswetenschappers uit Rotterdam.
Roos doceert Logistiek Management aan de Erasmus Universiteit en is voorzitter Benelux Interuniversitaire Groepering van Vervoerseconomen BIVEC. Hij liet zijn studenten onlangs kennismaken met het vervoersconcept van de nieuwe Jowi, het mammoetcontainerschip van Henk Wanders. Dat maakte kennelijk indruk, ook op de professor zelf: 'In en rondom de binnenvaart in Nederland is een uiterst innovatief netwerk aan investeerder actief dat bijna geruisloos de initiatieven neemt waarop de bestaande spooroperators, zoals NS Cargo, jaloers zouden kunnen zijn.'

23.3.98


Marifoongebruik gaat schippers geld kosten

Marifoongesprekken gaan binnenkort tussen de zeven en vijftien cent per minuut kosten. Dat blijkt volgens Weekblad Schuttevaer uit een interne circulaire van de geprivatiseerde frequentiebeheerder HDTP. De doorberekening van gesprekskosten is volgens HDTP het gevolg van de steeds schaarser en dus duurder wordende etherfrequenties en de opdracht al in het eerste jaar van de privatisering winst te maken.
De VAART! redactie heeft HDTP-woordvoerder Ambrosius Griffioen bereid gevonden vanavond (woensdag) in het VAART! Schipperscafé te vertellen wat nu precies de bedoeling is.

24.3.98


Werelddammendag doet ergste vrezen

Op veel plaatsen ter wereld is zaterdag 14 maart geprotesteerd tijdens the International Day of Action Against Dams: For Rivers, Water and Life. De dag, die vorig jaar voor het eerst in Brazilië werd uitgeroepen, baarde een zorgwekkend rapport over toenemende weerstand bij de Chinese bevolking tegen de Three Gorges Dam. De problemen werden van officiële zijde direct ontkend.

15.3.98


Damen-deal met China scheepsbouw

Damen Shipyards Group (omzetverwachting voor 1998 fl 900 mln, winst in 1997 fl 27 mln) is zo goed als rond met de oprichting van een joint venture voor de assemblage van schepen bij de Chinese stad Yichang, aan de Yangtze beneden de Three Gorges Dam. Het Financieele Dagblad meldt dat de scheepsbouwer binnen drie maanden groen licht van Peking verwacht. Voorwaarde is dat Damen in de joint venture een meerderheidsbelang krijgt.
Damen stuurt de nieuwe partner in China, een bedrijf met 100 man op het terrein van een grote scheepsbouwer, aan vanuit Hoogezand, waar soortgelijke schepen worden geassembleerd. Bij de stad Changde heeft Damen al een joint-venture voor de bouw van sleepboten en baggerschepen. Gezocht wordt nog naar een partner voor de bouw van schepen groter dan 10.000 ton.

15.3.98


Kamervragen over schepen met maïsgluten

RPF-Tweede Kamerlid Stellingwerf heeft de ministers van VROM, VWS en LNV schriftelijke vragen gesteld over genetisch gemanipuleerde maïsgluten. Hij wil weten waarom Nederland transporten met de binnenvaartschepen Bernisse en Maria Elsenia heeft toegelaten, terwijl ze door de Zwitserse autoriteiten werden geweigerd, omdat de schepen naar alle waarschijnlijkheid illegale genetisch gemanipuleerde maïs-variëteiten bevatten. De Duitse en Franse overheid dreigden zelfs de ladingen in beslag te zullen nemen als de schepen in die landen zouden worden gelost. Stellingwerf vraagt of de gehele lading van de bulkcarrier Atlantic Saviour, van waaruit de ladingen van de beide binnenvaartschepen afkomstig waren nog geheel te achterhalen is.
Greenpeace liet monsters uit de lading onderzoeken, waarbij de genetische manipulatie zou zijn vastgesteld.

14.3.98