VAART! Archief 98/3
Wat is de vaart zonder schepen? 
Wat is het web zonder beelden?

VAART! Archief 98/3

Editie 1.1 van 30.4.98 - © 1998 - VAART! Info


Het VAART! Archief is een bewaarplaats van berichten met links die ooit zijn verschenen in VAART! Actueel.

Vaste rubrieken
VAART! op Internet:
VAART! Actueel
VAART! Archief
VAART! Bedrijf
VAART! Berichten
VAART! Cafť
VAART! Column
VAART! Forum
- Wie is Wie?
VAART! Kiosk
VAART! Links
VAART! Milieu
VAART! Reizen
VAART! Nautisch
VAART! Overslag
VAART! Normen
VAART! Reizen
VAART! Telematica
VAART! Top-10
VAART! Werk
VAART! Vracht
VAART! Vraagbaak
VAART! Zoek
Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op dvdm@compuserve.com Deze pagina is het best te lezen met Netscape 3.0 of een vergelijkbaar type browser.

© 1996-1998
VAART! Info

'Operatie Oranje bundelt werven'

In het diepste geheim wordt onder de codenaam Operatie Oranje gewerkt aan een bundeling van drie grote scheepswerven in ons land, meldt de Telegraaf. Het Begemann-concern zou bezig zijn scheepswerf De Schelde (in Vlissingen) te kopen van de overheid. Daarnaast wil de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) eigendom van ex-Begemann topman Joep van den Nieuwenhuyzen zijn concurrent Wilton-Fijenoord overnemen, waartoe ook scheepsbouwer Verolme in Heusden behoort. Vervolgens moeten de drie werven worden samengevoegd. Daarmee zou een soort nieuw RSV-concern worden geschapen.

10.3.98


EU: satellietnavigatie los van VS

De Europese Vervoersraad praat 17 maart over "Ontwikkeling van een Trans-Europees netwerk voor positiebepaling en navigatie", een notitie van de Europese Commissie. Europa is voor satelliet navigatie sterk afhankelijk van de Verenigde Staten. In de mededeling van de Commissie staat centraal het voorkomen van een te grote blijvende afhankelijkheid van het huidige Amerikaanse GPS-systeem en het Russische GLONASS-systeem. De Europese industrie en potentiŽle gebruikers moeten worden gestimuleerd om verder te investeren in de ontwikkeling van een Europese inbreng in ontwikkeling van een wereldwijd satellietsysteem (GNSS). Het concrete doel is het huidige GNSS-1 te voorzien van een Europese component en het openhouden van de mogelijkheid een nieuw wereldwijd-systeem te ontwikkelen (GNSS-2). Nederland is, gezien haar positie in het internationale vervoer, geÔnteresseerd in de verdere ontwikkeling van GNSS.

10.3.98


Bouw tweede sluis Uelzen: 180 Mio. DM

Voor 180 miljoen DM (ruim 200 miljoen gulden) krijgt Uelzen een tweede sluis in het Elbe-Seitenkanal. Bundesminister fŁr Verkehr, Matthias Wissmann, heeft daarvoor de opdracht gegeven aan een Duits bouwconsortium. De nieuwe sluiskolk wordt 190 meter lang en overbrugt een hoogteverschil van 23 meter. In 2001 moet het werk klaar zijn.

10.3.98


Welke kwesties in politieke Top 10?

Voor het discussieforum met politici rond de Tweede Kamerverkiezingen vraagt het KSCC Nijmegen schippers hun belangrijkste 'kwesties' te melden. Het forum vindt 24 april om 17.00 uur plaats aan boord van het Schipperscentrum Nijmegen, dus kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van 6 mei. Uit de binnengekomen reacties stelt het KSCC een Top 10 samen van kwesties die volgens organisaties en binnenvaartondernemers hoog op de agenda van de nieuwe Tweede Kamer moeten staan. Wie mee wil doen, kan tussen 23 en 28 maart een formulier inzenden.

5.3.98


IHC houdt hoop op mega-order China

Directeur Sjef van Dooremalen van IHC Holland kwam met drie orders voor baggerschepen terug uit China. Eťn daarvan is een psychologische overwinning, vertelt hij in een interview met Dirk van der Meulen. De Chinezen schrapten vorig jaar een order voor de bouw van honderd baggerzuigers omdat ze kwaad waren over kritiek van minister Van Mierlo op het Chinese mensenrechtenbeleid. Inmiddels heeft IHC een order verworven voor de bouw van een prototype, maar los van het '100 zuigers programma' bestelde China een klein baggerschip. Volgens Van Dooremalen gebeurde dat niet op prijs maar louter op kwaliteit.
Moedermaatschappij winst van IHC Caland, een groep van maritiem-technische bedrijven in de offshore en baggerindustrie, verwacht dit jaar een winststijging met 20% naar hfl 140 miljoen. 'Wij zijn poepgoeie baggerschepenbouwers', zei directeur J.D. Bax onlangs in een interview met Rotterdams Dagblad.

update 2.3.98


'Scheepsbouw kan prima zonder ordersteun'

'De Nederlandse scheepsbouwindustrie is op dit moment ťťn van de meest efficiŽnte binnen Europa. Het orderboek van de laatste jaren is zonder meer goed te noemen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de sector prima in staat is in een wereld zonder ordersteun de strijd met de buitenlandse concurrentie aan te gaan.'
Dat antwoordt minister Wijers (EZ) op vragen van het VVD-Tweede Kamerlid Blaauw. De bewindsman ziet onder de huidige omstandigheden geen aanleiding zijn scheepsbouwbeleid bij te stellen.

16.2.98


'Schipper' of 'binnenvaartondernemer'?

'Blaaskakerij van het zuiverste soort, nota bene -en waarschijnlijk allerminst toevallig- afkomstig van gewichtigdoenders die zelf niet eens schipper zijn.' Zo reageert nautisch journalist Jos Hoffmann in het VAART! Forum scherp afwijzend op de vraag of we schippers voortaan met 'binnenvaartondernemer' moeten aanduiden. 'Schippers' haken onmiddellijk in op de discussie, die een fikse staart lijkt te krijgen.
Overigens, wat dacht je hier van: Schipper heet straks kapitein

update 16.2.98


Sluis Lith wint RWS-prijs duurzaam bouwen

De tweede Sluis bij Lith heeft de prijs voor duurzaam bouwen gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks binnen de Bouwdienst van Rijkswaterstaat uitgereikt en is vooral bedoeld om aandacht te vragen voor duurzaam bouwen. De prijs ging volgens de jury dit jaar naar het waterstaatproject in Lith, omdat vooral de combinatie van maatregelen het tot een voorbeeldproject maakt. 'Het is leuk om zo'n prijs te ontvangen, het betekent een stuk waardering', zegt projectleider Gerard van de Haterd op de site van buursluis Sambeek.

11.2.98


Kustwacht functioneert met gebreken

Het Kustwachtcentrum in IJmuiden voert maar 30 tot 40% van de voorgenomen acties uit; van de 3600 geplande vaaruren werd maar een kwart gerealiseerd; nachtelijke vluchten zijn een probleem waardoor het toezicht op illegale lozingen beperkt is. Volgens de Algemene Rekenkamer is er sinds de oprichting in 1994 wel iets verbeterd, maar als je moet werken met schepen die niet ver genoeg op zee kunnen, als de samenwerking tussen verschillende diensten wordt bemoeilijkt bijvoorbeeld doordat douanepersoneel 56 uur achtereen mag varen, maar politiemensen hooguit elf uur; de verrekening van verleende diensten tussen ministeries problematisch is, en de directeur nog steeds niet echt de 'baas' is van het Kustwachtcentrum, dan is er dus sprake van een zeer gebrekkig functionerende dienst.

12.2.98


'Beursplicht eind dit jaar afschaffen'

De beursplicht in de binnenvaart kan na 30 november net zo goed helemaal worden afgeschaft, vindt een meerderheid van de organisaties die betrokken zijn bij het binnenvaartoverleg. 'Hiermee kan onnodige onrust, onzekerheid en concurrentie-ongelijkheid worden voorkomen', aldus voorzitter Ton Roos van het deelorgaan Binnenvaart. Roos schrijft dit in een brief aan voorzitter H. Rootliep van het Overlegorgaan Goederenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De liberalisering stond woensdag 11 februari op de agenda tijdens het overleg tussen de Tweede Kamer en minister Jorritsma (VW).

update 12.2.98