VAART! Archief 98/2
Wat is de vaart zonder schepen? 
Wat is het web zonder beelden?

VAART! Archief 98/2

Editie 1.1 van 30.3.98 - © 1998 - VAART! Info


Het VAART! Archief is een bewaarplaats van berichten met links die ooit zijn verschenen in VAART! Actueel.

Vaste rubrieken
VAART! op Internet:
VAART! Actueel
VAART! Archief
VAART! Bedrijf
VAART! Berichten
VAART! Café
VAART! Column
VAART! Forum
- Wie is Wie?
VAART! Kiosk
VAART! Links
VAART! Milieu
VAART! Reizen
VAART! Nautisch
VAART! Overslag
VAART! Normen
VAART! Reizen
VAART! Telematica
VAART! Top-10
VAART! Werk
VAART! Vracht
VAART! Zoek
Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op dvdm@compuserve.com Deze pagina is het best te lezen met Netscape 3.0 of een vergelijkbaar type browser.

© 1996-1998
VAART! Info

Jorritsma fier op Noord-Zuid beleid

'Het hoofddoel van deze wet, namelijk het bereiken van rust en stabiliteit op deze deelmarkt, lijkt vooralsnog te slagen, getuige het geringe aantal incidenten dat in de afgelopen periode heeft plaatsgevonden.' Dat schrijft minister Jorritsma (V&W) in haar Evaluatierapport Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer, dat 11 februari in de Tweede Kamer besproken werd. Ze gaat in op het Monitoring-onderzoek van het NEA, het toezicht op de naleving van de wet, het overleg met Wallonië over de toepasselijkheid van de wet, het rapport van de Nationale Ombudsman, consequenties voor de inwerkingtreding van Richtlijn 96/75/EG, en het rapport van bevindingen van het Overlegorgaan Goederenvervoer. Maar of er nu werkelijk van een toename in het vervoer sprake is? Het ANP pikte als belangrijkste nieuws op, dat de minister zich inzet tegen discriminatie van Nederlandse schippers in Frankrijk.

update 14.2.98


Emoties op de woonbootsite

Op Jurjen Heeck's Woonbootsite lopen de emoties hoog op. 'Als je een afscheidsfeestje voor een collega bijwoont en je drinkt een paar borrels mag je in Nederland nog steeds de hoofdstad besturen, ook al heeft beschonken regeren nogal wat consequenties voor het leven van derden', reageert Heeck zijn woede af.
De Amsterdamse woonbootbewoners eisen verzegeling van de geluidsbanden van de gemeenteraadsvergadering over het verwijderen van 120 illegale woonboten. Zij menen dat de kennelijke staat van enkele raadsleden en de vertrekkende wethouder Ernst Bakker tijdens de vergadering van invloed is geweest op het besluit.
Lees ook het artikel Amsterdamse raad akkoord met geweld tegen illegale woonboten in Weekblad Schuttevaer.

27.1.98


Rotterdam één voor transportonderwijs

'Revolutionair' en 'een onderwijskathedraal' noemen ze in de Maasstad de bundeling op alle niveaus van het onderwijs in transport en logistiek. Het gaat erom de hele keten van voorbereidend beroepsonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs weer bij elkaar te brengen in de European Transport Academy (ETA). Initiatiefnemers zijn het Scheepvaart en Transportcollege (STC), de Hogeschool voor Economische Studies (HES), Hogeschool Rotterdam en Omstreken (HR&O), die beide het hoger beroepsonderwijs vertegenwoordigen, de Erasmus Universiteit, de havenondernemersvereniging SVZ en de Stichting Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam, waarin onder andere de overheid deelneemt. Op de Lloydpier moet een gebouw van 20.000 m2 verrijzen, dat 50-70 miljoen gulden kost, en waar bijvoorbeeld ook alle peperdure simulatoren voor iedereen beschikbaar zullen zijn.

27.1.98


De Schelde strijdt om te overleven

Het Rijk en de sukkelende Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen hebben de afgelopen weken intensief overlegd over een overlevingsplan voor het concern. Ook minister Wijers van Economische Zaken en staatssecretaris Gmelich Meijling van Defensie zijn bij het overleg betrokken. De bewindslieden spelen een rol in het overleg, omdat De Schelde voor 90 procent in handen van de Staat is. Bovendien is De Schelde een belangrijke leverancier van Defensie. Minister Wijers en het bestuur van KSG hebben gezamenlijk aan drs Max de Jong opdracht gegeven een advies uit te brengen over de toekomstige positie van De Schelde.

update 9.2.98


'Brentspar wordt niet afgezonken'

Shell ziet definitief af van plannen om het boorplatform Brent Spar af te zinken. Het platform wordt in stukken gesneden en die delen worden gebruikt bij de aanleg van een kade in de Noorse havenplaats Mekjarvik bij Stavanger.

update 29.1.98


Contouren van Duits webaanbod binnenvaart

Met de nieuwe site van Bonapart komt er iets meer contour in het Duitse webaanbod op het gebied van de binnenvaart. Bonapart is een adviesorganisatie onder aanvoering van Kurt Schrömgens, een particulier binnenvaartondernemer, bekend van het samenwerkingsverband Bonamare en als BDS-bestuurslid. Op de site staan veel Duitse binnenvaartnieuwtjes, en een 'Surfbrett' met links.
Een andere Duitse site bestaat al langer, maar gaat schuil op de achtergrond: Schifferbörse Duisburg, met veel statistische gegevens tot en met 1996, en achtergrondinformatie.

25.1.98


Emissienormen voor scheepsmotoren

Er komen emissienormen voor nieuwe motoren voor de binnenvaart. Nederland neemt hiervoor het initiatief in internationaal verband. Tegelijk wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om vervroegde introductie van schone motoren in de binnenvaart te stimuleren. Dit staat in de voortgangsnota Scheepvaart en Milieu, waarmee het kabinet heeft ingestemd. De nota is een vervolg op het Milieubeleidsplan voor de Scheepvaart, dat in 1991 is verschenen. In de voortgangsnota is het milieubeleid voor de zeevaart en de binnenvaart in de periode 1998-2001 vastgelegd.

25.1.98


TOPILOT: afstandsonderwijs schipperskinderen

In Brussel werd het Europese TOPILOT-project gepresenteerd door EFECOT, de Europese club voor onderwijs aan kinderen van de reizende beroepsbevolking. Men is gestart met een proef voor afstandsonderwijs aan kinderen van ouders die een reizend beroep hebben in Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. In elk land krijgen twintig ouders de beschikking over onder meer een cd-i speler, een modem en multimediaal lesmateriaal voor voorbereidend rekenen en lezen. Vanuit Nederland doet de Landelijke Stichting voor Onderwijs aan Varende Kleuters - LSOVK aan het project mee.

25.1.98


Telematica-discussie bij V&W van start

De site van het Coördinatiepunt Telematica (CPT) is vorige week al geopend, eind februari start bij deze speerpunt-afdeling van Verkeer & Waterstaat ook het Telematica discussieforum. Iedereen kan er z'n zegje doen over het Telematica-beleid. Er is een mogelijkheid om rechtstreeks in contact te komen met de mensen achter het CPT. Eerst wat nota's tot je nemen, of je inschrijven voor de Nieuwsbrief Telematica kan ook. Wie nog meer wil weten kan uiteraard ook terecht bij VAART! Telematica.

update 20.1.98


SDU probeert wettensite van Web te halen

De wettensite Legislatio is de SDU (v/h Staatsuitgeverij) een doorn in het oog. SDU-dochter Koninklijke Vermande heeft inmiddels een kort geding aangespannen tegen Pavle Bojkovski, de student rechten die enige tientallen wetten op het Web heeft gezet. De site is anderhalve maand in de lucht, is de eerste maand door 2000 mensen bezocht, en onderwerp van een juridische discussie waar zich dure advocaten over buigen. Met de Zoekmachine van de site is het een koud kunstje om bijvoorbeeld alle wetgeving over 'scheepvaart' te achterhalen. Van VAART! mag Legislatio blijven. En overigens zijn wetten op grond van artikel 11 van de Auteurswet vrij van auteursrecht. Iedereen mag ze kopiëren en uitgeven. Het kort geding dient op 11 maart voor de president van de rechtbank in Den Haag.

update 31.1.98