VAART! Archief 98/1
Wat is de vaart zonder schepen? 
Wat is het web zonder beelden?

VAART! Archief 98/1

Editie 1.1 van 8.2.98 - © 1998 - VAART! Info


Het VAART! Archief is een bewaarplaats van berichten met links die ooit zijn verschenen in VAART! Actueel.

Vaste rubrieken
VAART! op Internet:
VAART! Actueel
VAART! Archief
VAART! Bedrijf
VAART! Berichten
VAART! Column
VAART! Forum
- Wie is Wie?
VAART! Kiosk
VAART! Links
VAART! Milieu
VAART! Reizen
VAART! Nautisch
VAART! Overslag
VAART! Normen
VAART! Reizen
VAART! Telematica
VAART! Top-10
VAART! Werk
VAART! Vracht
VAART! Zoek
Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op dvdm@compuserve.com Deze pagina is het best te lezen met Netscape 3.0 of een vergelijkbaar type browser.

© 1996-1998
VAART! Info

Port CommunITy Rotterdam: IT havenbreed

De nieuwe site van Port CommunITy Rotterdam vertelt wat er havenbreed aan de hand is met Informatie Technologie (IT).
Je komt er alles te weten over projecten als Cargo Card, EDI-LAND, MISTER, MARNET, Haven op Internet, Effectief Achterland Cargadoors, en ook het RWS-binnenvaartproject BICS.
Port CommunITy Rotterdam werkt nu acht maanden aan de definitieve doorbraak van informatietechnologie in de haven. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van de SVZ, het Gemeentelijk Havenbedrijf en de Douane. Belangrijkste wapenfeit is de snelle start van Cargo Card.

18.1.98


Webtitanenstrijd om mooiste Titanic site

Twee info-titanen, Encyclopedia Britannica en Discovery Channel, binden op het Web de strijd aan om de mooiste site ter nagedachtenis van het stoompassagiersschip Titanic.
Het schip zonk in de nacht van 14 op 15 april 1912 op weg van het Engelse Southampton naar New York. Alle 1500 opvarenden verloren het leven tijdens deze 'maiden voyage'. Doordat het in 16 waterdichte compartimenten was opgedeeld, leek het schip onzinkbaar...
Het wrak werd 1 september 1985 ontdekt op 41į 46' N 50į 14' W, 640 km ten zuiden van Newfoundland, op een diepte van circa 4000 meter.
De Encyclopedia Britannica heeft een virtuele tentoonstelling ingericht, terwijl Discovery Channel z'n Raising a Legend Online heeft opgetuigd als een multi-media gebeurtenis.
Wie wint de strijd? Mail je voorkeur naar WebTitanic.
Nog meer web-aandacht voor de scheepsramp biedt de site van de film Titanic, die sindskort ook in de Nederlandse bioscopen te zien is.

26.12.97


MarAd: drugs over rivieren Zuid-Amerika

Verbetering van het vaarwegennet in Bolivia, ArgentiniŽ, BraziliŽ en andere Zuid-Amerikaanse landen, zet de deuren aan de oostkust wijd open voor de smokkel van drugs naar Noord-Amerika en Europa. Dat wordt beweerd in een recent veiligheidsrappport van de U.S. Maritime Administration. Zuid-Amerikaanse landen zijn bejubeld vanwege hun vaarwegenbeleid, maar veel scheepvaartondernemingen betalen nu de tol in de vorm van lange controletijden en hoge boetes bij het aantreffen van contrabande.
Daarbij zou het ondermeer gaan om cocaine uit Bolivia, die het continent veelvuldig verlaat via Paraquay, BraziliŽ en ArgentiniŽ. Met de ontwikkeling van het Paraguay-Parana vaargebied krijgt volgens MarAd de smokkel meer kans. De Italiaanse mafia zou vooral BraziliŽ gebruiken als doorvoerland, omdat daar vrijwel iedere controle op vaarwegen en havens ontbreekt. Iedere 'gestolen' container kan duiden op drugssmokkel, aldus MarAd. Wel wordt op veel plaatsen gewerkt aan verbetering van de havencontrole, weet Lt. Cmdr. Vincent M. Campos, directeur van het Amerikaanse Coast Guard trainingscentrum in Yorktown, Va. 'Daarmee kun je de smokkel een slag voor zijn.'
Grote zeereders als Maersk Line en Sea-Land hebben intussen al hun eigen veiligheidsorganisatie opgezet.

11.1.98


NPRC zet Web in bij communicatie met klanten

De Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale (NPRC) zet het Web in voor de communicatie met klanten en aangesloten schepen. Op een nieuwe, eigen site biedt het oudste (1935) samenwerkingsverband in de Nederlandse binnenvaart naast algemene informatie aan zijn relaties een besloten netwerk voor het uitwisselen van zakelijke gegevens. Zoals: aanvullen en zoeken in het schepenbestand, positie-informatie, en laatste nieuwtjes in een knipselkrant.
Bij de NPRC zijn enkele honderden schepen aangesloten, in grootte variŽrend van 300 tot meer dan 3.300 ton. Net als andere commerciŽle samenwerkingsverbanden trekt de NPRC zelf lading aan en verdeelt die onder de aangesloten schippers. Het hoofdkantoor van de NPRC is gevestigd in Rotterdam. De organisatie heeft op dit moment bijkantoren in Antwerpen, Duisburg, Mainz, Mannheim, WŁrzburg en Remerschen.

11.1.98


'DeltaPlan grote rivieren helpt op de Maas'

'Het heeft er alle schijn van dat het DeltaPlan grote rivieren ook op de Maas effect heeft', meldt de Sambeekse sluis- en sitemeester Dick Bertens. 'Moest vroeger Sambeek bij een waterstand Borgharen 42.80 m +NAP gestreken worden, in week 2 van 1998 bleek dat bij die stand niet nodig te zijn. Het benedenpand van Sambeek bleef steken bij 10.04 +NAP en dat gaf nog geen aanleiding om in actie te komen.'
De Maasstuwen bij Belfeld en Roermond werden wel gestreken.
Sluismeester Dick Bertens heeft in het VAART! Forum al uitvoerig verteld hoe dat in z'n werk gaat. Op Bertens' eigen website Sluis- en stuwobject Sambeek staat een toelichting met foto's op de speciale stuwpagina.
Het sluis- en stuwobject Sambeek in de Maas is het eerste in Nederland met een eigen website. In 1996 verwerkten de drie Sambeekse sluizen 55.663 vaartuigen waaronder 13.386 pleziervaartuigen.

update 10.1.98


BVB: verladersforum, -magazine en TV

Bureau Voorlichting Binnenvaart neemt in 1998 het voortouw voor het oprichten van een verladersforum. Daarnaast overweegt het BVB serieus om met een nieuw binnenvaartmagazine op de markt te komen, en of binnenvaart-TV haalbaar is. Dat zegt secretaris Kees de Vries in een terugblik op Vaarplan 2000, het onlangs door het BVB georganiseerde binnenvaartcongres.
'Een forum van binnenvaartverladers is een idee om verladers dichter bij de binnenvaart te brengen', aldus De Vries. Als doel van het forum ziet hij: van elkaar leren, met elkaar discussieren en als voorbeeld dienen voor verladers die nog niet van binnenvaart gebruik maken.
Een eventueel binnenvaartmagazine zou in het bijzonder de verladers als doelgroep moeten kiezen. 'Ook bundeling van de vakbladen van de bestaande binnenvaartorganisaties in een speciaal katern zal worden onderzocht', meldt De Vries.

3.1.98


Intermodaal transport in Europa in kaart

Het ministerie voor Verkeer en Waterstaat heeft in opdracht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en ontwikkeling (OESO) de belangrijkste kansen en bedreigingen voor intermodaal transport in Europa in kaart gebracht.
De studie is gepubliceerd in de onderzoeksreeks van de directie Strategie en Coordinatie van V & W en betreft het vervoer van vracht via meer dan ťťn vervoersmodaliteit (weg, spoor, water). Door meer gebruik te maken van intermodaal transport kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de bereikbaarheid en het beperken van de milieudruk.
Uit deze 'internationale studie intermodaal transport' blijkt dat het Europese intermodale transport de afgelopen jaren in absolute cijfers snel groeit, maar het marktaandeel bescheiden blijft. Dat bedraagt zo'n 5,5 % van het internationale wegvervoer. Als de trend van de afgelopen tien jaar zich voortzet, is het onwaarschijnlijk dat de modal shift van weg naar spoor en binnenvaart substantieel zal worden in de komende jaren.

13.1.98


VZ&G, ARSB en CBRB gaan samenwerken

Twee Federatie-bonden, de Vereniging Zand- & Grindschippers (VZ&G) en de Algemene Rijnschippersbond (ARSB), gaan een samenwerking aan met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). Dat staat in een gezamenlijk persbericht. De ledenvergaderingen van VZ&G en ARSB hebben ingestemd met de plannen, waarbij het streven is naar een volledige integratie per 1 januari 2000. Beide bonden zijn al in hetzelfde kantoorpand gehuisvest als het CBRB.

6.1.98


Met morse is er geen redden meer aan

De morsecode heeft sinds 1 januari voorgoed afgedaan. Kunstenaar Samuel F.B. Morse bracht z'n uitvinding voor het eerst in praktijk in 1844. De seincode, waarvan ...---... (SOS) de bekendste uitdrukking is, vond alom toepassing in de (zee)vaart. Automatische satellietsystemen hebben die vaak levensreddende rol in de communicatie overgenomen, Scheveningen Radio ging al grotendeels dicht en nu is ook morse geschiedenis.

2.1.98


Amerika saboteert OESO-pact nog meer

De Verenigde Staten gaan door met het verlenen van scheepsbouwsteun. Daarmee groeit de blokkade tegen ondertekening van het wereldwijd OESO-verdrag voor afbouw van die steun. Amerika moet als enige lidstaat het OESO-pact nog steeds formeel goedkeuren. Maar na de 400 miljoen dollar (800 miljoen gulden) overheidsgeld die gestoken wordt in Kvaerner ASA's Philadelphia Naval Shipyard (2, 3, 4), lijkt de ratificatie verder weg dan ooit.
De Europese ministers van industrie hebben onlangs uit pure onmacht in Luxemburg besloten tot verlenging van de financiŽle steun aan de scheepsbouw. Bovendien zal er een nieuw systeem in werking treden zodra zeker is dat de Verenigde Staten (waar de volksvertegenwoordiging dwars ligt) de OESO-code, die dergelijke steun verbiedt, niet uitvoeren. De huidige OESO-steuncode loopt tot eind 1998.

30.12.97