VAART! Archief '97/12
Wat is de vaart zonder schepen? 
Wat is het web zonder beelden?

VAART! Archief '97/12

Editie 1.1 van 29.11.97 - © 1997 - VAART! Info


Het VAART! Archief is een bewaarplaats van berichten met links die ooit zijn verschenen in VAART! Actueel.

Vaste rubrieken
VAART! op Internet:
VAART! Actueel
VAART! Archief
VAART! Bedrijf
VAART! Berichten
VAART! Column
VAART! Forum
- Wie is Wie?
VAART! Kiosk
VAART! Links
VAART! Milieu
VAART! Reizen
VAART! Nautisch
VAART! Overslag
VAART! Normen
VAART! Reizen
VAART! Telematica
VAART! Top-10
VAART! Werk
VAART! Vracht
VAART! Zoek
Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op dvdm@compuserve.com Deze pagina is het best te lezen met Netscape 3.0 of een vergelijkbaar type browser.

© 1996-1998
VAART! Info

Aanbod baggerspecie twee keer zo hoog

Het structurele aanbod van onderhoudsspecie wordt voor de periode van de komende 20 jaar geschat op 43 miljoen m3 per jaar. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van de hoeveelheden die in het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie (1995) waren aangegeven, zo blijkt uit de evaluatie die de ministers De Boer (VROM) en Jorritsma (V&W) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. 'De toename is het gevolg van een beter zicht op de baggerhoeveelheden. Het inzicht op dit punt was ten tijde van het opstellen van het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie nog beperkt', schrijven de beide ministers. Verwerking en opslag van verontreinigde baggerspecie blijft een levensgroot probleem.
1.11.97

Kaub is het dieptepunt al weer te boven

Na het laagste peil van 71 cm op 8 oktober jl. leek de Pegel bij Kaub opnieuw onderweg naar een dieptepunt. Het peil zakte eind oktober naar 97 cm (zie grafiek). Op 4 november jl. werd een dieptepunt van 82 cm bereikt. Door regenval in het gebergte klom de Pegel daarna weer snel omhoog.
In de VAART! Rijnwaterregistratie (sinds 1989) staat januari 1989 met de laagste waarde genoteerd. De Pegel bij Kaub zakte toen naar 62 cm.
Voor de actuele waterstand klik je hier. Weekblad Schuttevaer en de Binnenvaartkrant openen beide met verhalen over de voor november ongewoon krappe schepenmarkt.

Update 8.11.97

Nieuwe Jowi laadt 3200 ton bij 2,50 m

De vaste containerstacks in het ruim wekken de indruk van een zeeschip, maar de nieuwe Jowi voorop de Schuttevaer is toch echt bedoeld voor containervaart over de binnenwateren. Een nogal indrukwekkend verhaal over Henk Wanders' nieuwste project om z'n naam van voorloper in de branche hoog te houden. De 'megashopper' kan 398 teu meenemen, is 135 meter lang en 16,84 meter breed. Bij een diepgang van 2,50 laadt het schip nog steeds 3200 ton. 'Wanders verdringt niemand van de markt, maar pakt de groei gewoon goed op', meldt CBRB-directeur Ton Roos in het verhaal. De nieuwe Jowi komt volgend voorjaar in de vaart.
30.10.97

Waterstanden via de Wereldomroep

Met ingang van 27 oktober zijn de waterstanden dagelijks omstreeks 13.15 uur via de Wereldomroep te horen in het programma Nederland Centraal. Maandag 27 oktober begon de uitzending met een interview met Jeroen Meijer van het Bureau Voorlichting Binnenvaart.
Uitzendfrequenties: 49 m 5955 khz, 31 m 9895, Astra 1D tr. 58 (10.847 Ghz) audiokanaal 7,56 Mhz en digitaal via Canal+Astra 1F; RNW1 in de elektronische programmagids. Wie de uitzending niet dagelijks kan beluisteren, kan natuurlijk ook op het Web terecht voor actuele waterstanden.

Update 29.10.97

Havenstakingen - wat merk je ervan?

Bestuurders van de Vervoersbond FNV uit Amsterdam en Rotterdam zijn het onderling oneens over de toekomst van de havenpools, de uitzendbureaus in de haven.
Werknemers in de havenpools van Amsterdam en Rotterdam moeten veel flexibeler werken en loon inleveren om ook in de toekomst een baan te hebben. Niet een werkgever, maar de vakgroepco÷rdinator Watervervoer van de Vervoersbond CNV W. Ramakers schrijft dit in het blad voor vakbondsleden.
Over de hele wereld zijn havenstakingen gaande. De ITF (International Workers Federation) co÷rdineert de acties.
Een staking is nooit leuk. Niet voor de betrokkenen, maar evenmin voor bijvoorbeeld binnenschippers die moeten laden of lossen. De VAART! redactie wil graag van lezers horen hoe zij zelf de staking in de haven (hebben) ervaren. Reacties kun je sturen naar dvdm@compuserve.com.

Update 6.11.97

'Shortsea shipping' thema VAART! Links

'Bij shortsea shipping denken mensen in eerste instantie aan de traditionele kustvaart', zegt directeur Sander van 't Verlaat van het nieuwe Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping in de Telegraaf. Het verhaal uit de krant is ÚÚn van de vele links rond het thema 'Shortsea Shipping' in de nieuwste aflevering van VAART! Links.
10.10.97

VAART! Column: Spelevaren op De Rijn

'De douane controleert weer bij Lobith', meldt het ANP. De Binnenvaartkrant suggereerde de combinatie van tankvaart en grensoverschrijdend drugsvervoer. Bureau Voorlichting Binnenvaart kwam in actie om afbreuk van imago tegen te gaan. Douanier Mulder in Lobith haalde bakzeil voor de Wereldomroep. Vermoedens en imago-problemen, daarover gaat de VAART! Column.
2.11.97

Kleine Kamerfracties kritisch op afschaffing EV

Vooral de kleinere Tweede Kamerfracties van SP, RPF en GPV zijn kritisch op de afschaffing van de Evenredige Vrachtverdeling per 1 januari 2000. In het verslag uit de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat over de liberalisering van de binnenvaart klinkt alom instemming. Het zijn met name de kleinere fracties die zich druk maken over de positie van de kleinere binnenvaartondernemers na afschaffing van de EV. Wat verstaat minister Jorritsma onder 'voldoende maatschappelijk draagvlak'? Gaat de liberalisering in omringende landen net zo ver? Is het waar dat de tarieven in Duitsland met 35% zakten na afschaffing van de Festfrachten? Is het vraagstuk van de reservecapaciteit voldoende bekeken? De Tweede Kamer overlegt 18 november in het openbaar over de Wet aanpassing Wet vervoer binnenvaart.
15.10.97

Alternatief werkbezoek Willem-Alexander

Het VAART! Forum bereidt Prins Willem-Alexander een alternatief werkbezoek aan de binnenvaart voor. Binnenvaart Nederland is van plan de Kroonprins te vergasten op het type werkbezoek dat het BVB ook voorbereidt voor buitenlandse gasten, vertegenwoordigers van overheidsinstanties en politiek.
VAART! sysop Dirk van der Meulen vindt dat nogal gewoontjes: 'Pff, wat braaf allemaal! Kun je dat zo'n dynamische jongen nou wel aandoen? Zo'n Hollandse kerel die er met z'n lijfwachten op uit gaat om branden te blussen in Leidse studentenhuizen ga je toch niet een vertrouwd 'type werkbezoek' voorschotelen? En dan nog, iemand die watermanagement in z'n hoofd heeft, wil van het water proeven zoals het is: puur en ongezuiverd.'

6.10.97

Klap van een half miljoen bij Moerdijk

De slooprijpe tanker Nedlloyd 34 heeft op het Zuid-Hollands Diep flinke schade gemaakt aan de Amatha, een andere afgedankte binnenvaarttanker. TNO is daar begonnen aan een nieuwe serie aanvaringproeven met echte schepen, die per stuk een half miljoen gulden kosten. Projectleider ir Lex Vredeveldt toont zich tevreden met de resultaten van de eerste proef.
Opdrachtgever is de Japanse scheepswerf Mitsubishi Heavy Industries, die de uitkomsten nodig heeft voor de bouw van zeeschepen. TNO gaat ze ook gebruiken voor de nieuwbouw van binnenschepen.

17.10.97