VAART! Archief '97/11
Wat is de vaart zonder schepen? 
Wat is het web zonder beelden?

VAART! Archief '97/11

Editie 1.1 van 6.11.97 - © 1997 - VAART! Info


Het VAART! Archief is een bewaarplaats van berichten met links die ooit zijn verschenen in VAART! Actueel.

Vaste rubrieken
VAART! op Internet:
VAART! Actueel
VAART! Archief
VAART! Bedrijf
VAART! Berichten
VAART! Column
VAART! Forum
- Wie is Wie?
VAART! Kiosk
VAART! Links
VAART! Milieu
VAART! Reizen
VAART! Nautisch
VAART! Overslag
VAART! Normen
VAART! Reizen
VAART! Telematica
VAART! Top-10
VAART! Werk
VAART! Vracht
VAART! Zoek
Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op dvdm@compuserve.com Deze pagina is het best te lezen met Netscape 3.0 of een vergelijkbaar type browser.

© 1996-1998
VAART! Info

Europese Tankvaartunie als redmiddel

Driekwart van de binnenvaarttankers in West-Europa die hoofdzakelijk minerale oliŽn vervoeren, rendeert marginaal of niet. Ondertussen neemt de capaciteit van de vloot nog steeds toe, terwijl op de middellange termijn het ladingaanbod niet groter wordt. Dat zal tot lagere prijzen, nog minder rendement en faillissementen leiden. Behoud en verbetering van de sloopregeling, commerciŽle samenwerking en investeringsbeheersing moeten dat kunnen voorkomen. Een Europese Tankvaartunie kan daaraan een bijdrage leveren, meldt de Schuttevaer als voornaamste bevindingen van het tankvaartonderzoek.
15.10.97

Transportuitgevers gaan megafusie aan

De fusie van Wolters Kluwer en Elsevier tot een uitgeefconcern met een jaaromzet van 13,2 miljard gulden (op basis van 1996) en 42.000 medewerkers, brengt ook een aantal tot nu toe concurrerende transportuitgaven bij elkaar.
Elsevier brengt ondermeer Nieuwsblad Transport met Sailing List, TransportNet, en TIR Transportplan in. De laatste uitgave nam het tevergeefs op tegen Wolters Kluwer's Teleroute, dat inmiddels werkt aan een binnenvaartversie TeleShip. Weekblad Schuttevaer is als transportuitgave van Kluwer eveneens bij de fusie betrokken.

13.10.97

Haven Duisburg profiteert van conjunctuur

De gunstige economische conjunctuur bracht de haven van Duisburg het eerste halfjaar flinke groei. Per schip werd 14,4% meer aan- en afgevoerd (totaal 8,6 miljoen ton), en over het spoor 20% meer. Vooral de kolenimport groeide sterk (+31,4%), maar ook de aanvoer van ertsen en schroot zat flink in de lift (+14,3%) evenals de overslag van ijzer, staal- en non-ferro metalen (+19,3%). De containeroverslag in en uit schepen nam het eerste halfjaar met 5,8% toe tot 42.624 TEU.
11.10.97

Robbert Das tekent schepen op het Web

Futuristisch tekenkunstenaar Robbert Das lijkt nu ook eindelijk door te breken op het Web. Das was al beroemd vanwege getekende beelden van een nog onvoltooide toekomst. In Weekblad Schuttevaer is zijn werk de laatste tijd regelmatig te zien in commerciŽle opleveringspagina's. De oplevering van het nieuwe peil- en meetvaartuig Corvus van Rijkswaterstaat staat nu ook op het web, inclusief de fraaie opengewerkte tekening van de hand van Robbert Das. Schuttevaer's hoofd advertentieverkoop Bert Veninga verwacht dat er nog meer zullen volgen.
11.10.97

Water op de Rijn 'ouderwets laag'

'Het is ouderwets laag', meldt Willem Verschuren, die maandag als aflosschipper op de Dena (1500 ton) terugkwam uit Bazel, op de voorpagina van Weekblad Schuttevaer. 'Ik vaar twintig jaar op de Rijn, maar ik zag rotsen en zandbanken die ik nog nooit heb gezien.'
De krant opent met het lage water, vergelijkt de 7,48 bij Lobith nu met de 7,24 tijdens het lage water van 13 september 1991, en constateert bij monde van ONS'er Gerard Kester dat je duur uit kunt zijn als je had aangenomen zonder vrij lichten.

9.10.97

Cijfers & Trends: binnenvaart innoveert

Duidelijk is dat men in de binnenvaart - door innovaties - zoekt naar een optimale benutting van de capaciteit, meldt de Rabobank in het jaarlijks onderzoek Cijfers & Trends in 75 MKB-branches. Ook dat er een combinatie wordt gezocht met het vervoer over de weg in onder andere het afval- en containervervoer. In de chemietankvaart is ook sprake van vergaande innovatie in de vorm van roestvrijstalen dubbelwandige en dubbelwandige gecoate tankers. Hierbij zijn verladers bereid om langjarige contracten af te sluiten.
7.10.97

'Olie-water-afscheiders maken niet schoon'

'Voor de duidelijkheid: OLIE-WATER-AFSCHEIDERS MAKEN NIET SCHOON!' roept milieuspecialist Roelof Weekhout in de VAART! Forum-discussie 'Afvalwater' om een hardnekkig fabeltje te ontzenuwen. 'Bilgewater bevat naast olie en water vaak zeer milieugevaarlijke bestanddelen, zoals glycolen, organische zouten en andere troep die afkomstig is van de additieven (dopes) in de smeerolie. Met een olie-water-afscheider haal je alleen de olieresten uit het water, de meeste gevaarlijke componenten blijven in het water achter. Vroeger mocht dit water overboord gezet worden, omdat men toen nog niet goed wist wat het gevolg ervan was. Even ter illustratie van de gevolgen: een paar liter glycol (koelvloeistof of anti-vries) kan een gemiddeld Fries meer om zeep helpen!'
4.10.97

Eigen site voor de Binnenvaartkrant

De Binnenvaartkrant, jongste van de drie Nederlandse binnenvaart- bladen, heeft een eigen website geopend op: http://www.binnenvaartkrant.nl. De site vertelt wat er in de krant staat aan nieuws en vaste rubrieken, en biedt lezers en adverteerders contact-mailadressen. Hoofdredacteur MichŤl Gonlag wijdt zijn eerste on-line column - zeer vereerd - aan het succes van VAART! De site is ontwikkeld door schipperszoon Johannes Hartman (Blind Vision).
2.10.97

'Aparte kamer binnenvaartongevallen'

Het is de Tweede Kamer niet duidelijk waarom in de nieuwe Wet Transportongevallenraad er binnen die raad geen afzonderlijke kamer komt voor onderzoek naar ongevallen in de binnenvaart, zo blijkt uit een overzicht van reacties op het wetsvoorstel. Voor binnenvaart en zeescheepvaart worden in het wetsvoorstel ťťn kamer ingesteld. De binnenvaartsector is het hier niet mee eens. Zij wijst op het eigen karakter van de twee sectoren dat op deze manier tekort gedaan wordt en op de zeerechtelijk georiŽnteerde definitie van 'schip' die moeilijk toepasbaar zou zijn op de binnenvaartschepen. Onder meer de Commissie Binnenvaartrampenwet pleit voor afzonderlijke kamers voor zeescheepvaart en binnenvaart, met als hoofdargument dat het hier gaat om twee afzonderlijke bedrijfstakken. Meerdere Kamerfracties willen de minister daarover aan de tand voelen.
3.10.97

Aanmelding schippers voor BICS nog open

Schippers kunnen zich nog steeds melden voor BICS (Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem), meldt projectleider Jos van Splunder van Rijkswaterstaat Directie Zeeland in VAART! Forum. Op dit moment doen er 70 schepen mee van de 280 schepen die zich voor het project hebben aangemeld. Ze kunnen op den duur met ťťn keer melden de hele Rijn van Rotterdam tot Bazel bevaren. Wie meedoet aan BICS krijgt een ontheffing van de CBS-meldplicht. 'We hebben als doelstelling (missie) om binnen 5 jaar alle doelgroepschepen (schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren, containerschepen en duwboten) aan BICS te krijgen. Zeker nu Duitsland heeft aangegeven BICS te "adopteren" moet dit mogelijk zijn', vertelt Van Splunder.
29.9.97