VAART! Archief '97/9
Wat is de vaart zonder schepen? 
Wat is het web zonder beelden?

VAART! Archief '97/9

Editie 1.2 van 21.10.97 - © 1997 - VAART! Info


Het VAART! Archief is een bewaarplaats van berichten met links die ooit zijn verschenen in VAART! Actueel.

Vaste rubrieken
VAART! op Internet:
VAART! Actueel
VAART! Archief
VAART! Bedrijf
VAART! Berichten
VAART! Column
VAART! Forum
- Wie is Wie?
VAART! Kiosk
VAART! Links
VAART! Milieu
VAART! Reizen
VAART! Nautisch
VAART! Overslag
VAART! Normen
VAART! Reizen
VAART! Telematica
VAART! Top-10
VAART! Werk
VAART! Vracht
VAART! Zoek
Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op dvdm@compuserve.com Deze pagina is het best te lezen met Netscape 3.0 of een vergelijkbaar type browser.

© 1996-1998
VAART! Info

IHC neemt Van der Giessen-de Noord over

Bagger- en offshorewerf IHC Caland neemt scheepswerf Van der Giessen-de Noord (GN) over. Met de overname van aandelen is een bedrag gemoeid van hfl.132 miljoen. Samen zijn de bedrijven goed voor hfl.2 miljard jaaromzet en 2700 arbeidsplaatsen.
IHC-topman J.D. Bax noemt verbreding naar de gespecialiseerde scheepsbouwmarkt voor een evenwichtiger werkbezetting als voornaamste reden voor de overname. 'De orderstroom voor baggerschepen is altijd onregelmatig', aldus Bax in de Telegraaf. 'Het is prettig om een andere discipline in huis te hebben waar je op terug kunt vallen als het in de baggersector stiller wordt. Onze flexibiliteit wordt groter.'
Van der Giessen-de Noord is specialist in de bouw van veerboten en werkschepen voor de offshore-industrie. De werf leed vorig jaar hfl.10,7 miljoen verlies en koerst nu aan op een bescheiden winst. IHC Caland verwacht dit jaar een winst van hfl.115 miljoen, 23% meer dan in 1996.

13.9.97

'Red de Wasserbüffel van de sloop'

Schepenredder Roy Helleman van Oudeschild (Texel) is een actie begonnen om de Wasserbüffel, de duwboot die eind jaren '50 als eerste werd ingezet voor de duwvaart op de Rijn, te redden van de sloop. Hij was ook betrokken bij het in ere herstellen van de Hudson en de Succes I. Helleman kwam opnieuw in actie na de special 40 Jaar Duwvaart in de Binnenvaartkrant. De redactie heeft het e-mailadres 106533.2373@compuserve.com opengesteld voor sympathiebetuigingen.
De Wasserbüffel, later Karbouw, ligt nu als Zwabo 1 in de haven van Urk. Eigenaar Jacob van Sloten heeft de boot weliswaar aangemeld voor de sloopregeling, maar is bereid mee te werken aan het behoud.

13.9.97

Cargoweb-special Inland Shipping

Cargoweb, een Engelstalige, op buitenlandse verladers gerichte transportsite, publiceert een Inland Shipping Factsheet over de Nederlandse binnenvaart. 'To many non-Europeans, the concept of Inland Shipping is alien. For Europe's intricate latticework of canals, rivers and waterways means that shippers wanting to move goods have an additional choice over-and-above road, air and rail. And they have no equal anywhere else in the world', verklaart Cargoweb-redacteur Alan Dickey de speciale aandacht. Hij hoopt buiten Europa de onbekendheid met binnenvaart weg te nemen.
5.9.97

Milieuwinst binnenvaart valt tegen

Het moest maar eens gezegd: 'Overheidsbeleid brengt geen pond extra lading in schip'. De bewering in de openingskop van de Schuttevaer komt uit Milieubalans 1997. Daarin analyseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wat het overheidsbeleid voor verschuiving van goederenvervoer over de weg naar rail en binnenvaart heeft opgeleverd. Niets dus, want CBS-cijfers geven aan dat tussen 1990 en 1996 er zelfs minder lading over water is vervoerd en veel meer over de weg. In een commentaar geeft het ministerie de schuld aan de CBS-cijfers, maar ook ONS-functionaris Jan de Vries vertelt in de krant dat het aanbod daalt in traditioneel belangrijke sectoren als het vervoer van veevoedergrondstoffen, en van zand en grind.
10.9.97

Kinderfoto's Irene Schiebroek in museum

'Ronalds kamer', een foto van Wendy Ewald, is één van de werken op de tentoonstelling PhotoWork(s) In Progress, tot en met 26 oktober in het Nederlands Foto Instituut. PhotoWork(s) in Progress is een internationaal fotografieproject, geïnitieerd door het Nederlands Foto Instituut en de Mondriaan Stichting, dat beoogt een impuls te geven aan de ontwikkeling van de documentaire fotografie.
Schrijver, fotograaf en leerkracht Wendy Ewald (Detroit, 1951) is geïnteresseerd in de sociale ontwikkeling van kinderen. Voor PhotoWork(s) in Progress werkte ze aan een fotografisch onderzoek dat een antwoord tracht te geven op de vraag: Hoe zien kinderen met een traditionele Nederlandse achtergrond zichzelf en hoe zien ze andere culturen? Ewald werkte hiervoor ondermeer met schipperskinderen van het Prinses Irene internaat in Schiebroek. De foto's zijn gemaakt door Ewald zelf en door de kinderen en worden aangevuld met uitspraken van de kinderen over zichzelf, hun omgeving, hun leven.

9.9.97

Geest Herald of Free Enterprise terug

De geest van 'alles ter voorkoming van een tweede ramp als met de Herald of Free Enterprise ademt uit de wijziging van het Binnenschepenbesluit, die minister Jorritsma de Tweede Kamer heeft voorgelegd. Het is maar een formaliteit, want het oorspronkelijke besluit uit 'rampjaar' 1987 werd niet volgens de Europese regels genotificeerd. In de tekst is geen letter gewijzigd. Het ontwerp moet op nationaal niveau opnieuw de wetgevingsprocedure doorlopen.
8.9.97

Congres Intelligente Transport Systemen

'Mobility for Everybody' is het thema van het 4de Wereldcongres Intelligente Transport Systemen, van 21-24 oktober in Berlijn. Het ITS-congres wordt voor de tweede keer in Europa gehouden. De allernieuwste ontwikkelingen zijn er te halen op het gebied van transporttelematica.
5.9.97

NS Cargo: 'Binnenvaart vervoersgarantie'

'Maar ik zie toch ook mogelijkheden in een combinatie van spoor en water. Bijvoorbeeld als vervoersgarantie', legt directeur Ed Smulders van NS Cargo uit in de Scheepvaartkrant. 'Stel dat het spoornet stilligt vanwege een stroomstoring, dan zou de binnenvaart het vervoer op zich kunnen nemen. En andersom geldt dat voor te hoog of te laag water waardoor de binnenvaart komt stil te liggen.'
4.9.97