VAART! Archief '97/3
Wat is de vaart zonder schepen? 
Wat is het web zonder beelden?

VAART! Archief '97/3

Editie 1.3 van 24.9.97 - © 1997 - VAART! Info


Het VAART! Archief is een bewaarplaats van berichten met links die ooit zijn verschenen in VAART! Actueel.
Alleen berichten die hun waarde behouden zijn in deze rubriek opgenomen.

Vaste rubrieken
VAART! op Internet:
VAART! Actueel
VAART! Archief
VAART! Bedrijf
VAART! Berichten
VAART! Column
VAART! Forum
- Wie is Wie?
VAART! Kiosk
VAART! Links
VAART! Milieu
VAART! Reizen
VAART! Nautisch
VAART! Overslag
VAART! Normen
VAART! Reizen
VAART! Telematica
VAART! Top-10
VAART! Werk
VAART! Vracht
VAART! Zoek
Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op dvdm@compuserve.com Deze pagina is het best te lezen met Netscape 3.0 of een vergelijkbaar type browser.

© 1996-1998
VAART! Info

Satelliet volgt 105 DBR-motorschepen

Meer dan 100 motorschepen van Deutsche Binnenreederei worden deze zomer uitgerust voor satellietcommunicatie. De Nederlandse rederij Wijgula werkt voor elf schepen met dezelfde 'Workboat application' van Boatracs Inc. Dit Amerikaanse bedrijf heeft een Europese vestiging in Leiden.
Met het systeem kan het DBR-hoofdkantoor in Berlijn allerlei boordfuncties coördineren. Ook email- en Internet-verkeer is mogelijk met het systeem. De Eutelsat-satelliet weet de schepen overal tot op 100 meter nauwkeurig te localiseren. Bereik en dekking zouden onvergelijkbaar beter zijn dan via GSM-telefoon.


RD onthult: Ook chaos bij opvolger TCR

Het ministerie van VROM stelt afvalverwerkingsbedrijf Dapemo VVW een ultimatum: 1 juli moet de administratie op orde zijn, anders komt de rechter eraan te pas. Het Rotterdams Dagblad onthulde een geheime brief van VROM, waarin opnieuw sprake is van problemen met de havenontvangstinstallatie in de Rotterdamse haven. Na TCR overtreedt nu ook de opvolger van dit beruchte scheepsreinigingbedrijf de milieuvergunningen. Het afvalbedrijf is door een administratieve chaos ongrijpbaar voor de overheid. 'De situatie is onbeheersbaar geworden', staat in een geheim rapport van het ministerie van Milieu.
Kamerlid R. Poppe (SP) reageert geschokt: 'Onder de ogen van de controlerende ambtenaren ontwikkelt zich een nieuwe TCR-affaire. Het grootste probleem waar wij mee kampen, is dat er geen lering is getrokken uit de TCR-zaak en in een eerder stadium uit de omvangrijke milieufraudes bij EMK/Uniser en Booy Clean.'
Achtergrond: Dapemo VVW zucht onder de erfenis van TCR
VAART! Column: Weerbarstig scheepsvuil


PC Navigo: subsidieverzoek tevergeefs

Noorderzon Cruises, het bedrijf van Feenstra en Kouwenhoven dat de vaarrouteplanner PC-Navigo ontwikkelde, krijgt van Verkeer & Waterstaat geen subsidie. In een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer legt minister Jorritsma uit hoe het zit. 'De maatregelen die V&W op dit moment neemt om IT&T in de binnenvaart te stimuleren zijn generiek van aard.'


'Wie vaart ons in de GayPride GrachtenParade?'

Zwemvereniging Nat Utrecht is op zoek naar een platte boot met schipper. 'We willen begin augustus meevaren in de GrachtenParade van de Amsterdam GayPride', schrijft Dave de Bruin (bruindav@usa.net). 'De boot moet laag genoeg zijn om onder de bruggen door te kunnen en groot genoeg voor circa 30 man/vrouw. Wij zullen de boot versieren en tot een prachtige kleurrijke schuit omtoveren. U als kapitein zult een onvergetelijke dag meemaken. Langs de kanten van de grachten stonden verleden jaar 200.000 mensen, er deden circa 70 boten mee. Dit jaar verwacht men het dubbele aantal.
'Heeft u zo een boot of kunt u ons in contact brengen met iemand die zo een boot heeft, laat het ons weten. Wij hebben niet veel financiële middelen, maar de onkosten zijn natuurlijk bespreekbaar. Bezorg ons en uzelf een te gekke dag.'


Surfen naar windsurfsites met VAART! Links

In VAART! Links 97/24 is het thema 'Surfsites'. Veel links naar de mooiste lokaties in Europa.


Amerikaanse IRPT hamert op milieu

Nieuw op het Web is Inland Rivers, Ports and Terminals, Inc. (IRPT), de Amerikaanse organisatie voor haven- en vaarwegbelangen, te vergelijken met de KSV Schuttevaer in Nederland. De 'mission statement' van IRPT luidt: 'IRPT is dedicated to enhancing the promotion and development of our inland rivers, ports and terminals as a vital segment of our economy and our national transportation system.' De site bevat vele documenten en 'statements', onder meer over de relatie tussen binnenvaart en milieu.


Automatische
tracking/tracing

Wie heeft ervaring met tracking and tracing in de binnenvaart? RWS AVV inventariseert in het kader van het Project Automatisch Melden 'mogelijke' toepassingen van transponders/netwerktechniek, met name gericht op het logistieke proces. Wie er meer van weet kan terecht bij VAART-lezer Peter Kluytenaar op kluytena@luna.nl.

Verbetering
GSM-ontvangst

VAART-lezer Machiel Verkuyl inventariseert klachten over slechte GSM-ontvangst. Via zijn stage heeft hij te maken met de PTT, waaraan hij de klachten gebundeld voor wil leggen. 'Schrijf de punten met herhaalde slechte ontvangst op, probeer ik een steunzender in de lucht te krijgen', schrijft Machiel, die bereikbaar is op pmvjr@knoware.nl.


ABRI Column over slopen alarmeert

Wim Onderdelinden heeft wel eer van zijn ABRI Column 'Slopen met gevaren', die vorige week rondging in het VAART! Forum. De Schuttevaer-redactie heeft het verhaal uitgediept en opent ermee onder de kop 'Fiscus en V&W zien gevaar van belastingstrop na sloop'.
Schippers die met een slooppremie op zak uit het vak stappen, hangt een belastingstrop boven het hoofd, meldt Schuttevaer. Hun 'lot' ligt in handen van de Hoge Raad, die zich momenteel buigt over een procedure waarin de slooppremie wordt aangevochten omdat het een subsidie en geen verkoopopbrengst zou zijn. 'Als de Hoge Raad daarmee instemt, moet de gestopte schipper circa f 40.500 belasting meer betalen', alarmeert directeur Onderdelinden van ABRI. Met hem vinden ook de fiscus en Tilly Zwartepoorte van de afdeling binnenvaart van V&W dit een 'ongewenst effect' van de sloopregeling.


VAART! in Bedrijf: nieuwe webpagina

De ABRI Columns, Schepen op het Web en Bedrijven in de vaart zijn de thema's op onze nieuwe webpagina VAART! in Bedrijf. Deelnemers aan het VAART! Forum kennen de maandelijkse ABRI Columns, maar kunnen ze nu ook gebundeld teruglezen. De beide andere thema's zijn een afsplitsing van de webpagina VAART! Links.


Terlouw (KSV): 'Potentie niet belemmeren'

'Ik heb het sterke gevoel, dat er nog heel veel verborgen potenties aanwezig zijn', zei Jan Terlouw vorige week in zijn enthousiaste, eerste jaarrede als voorzitter van de Koninklijke Schippersvereniging 'Schuttevaer'. 'Wij hebben kansen die Nederland, als transport- en distributieland, veel beter moet benutten. U begrijpt nu ook, waarom ik voorzitter wil zijn van uw vereniging.'
In zijn rede noemde Terlouw diepgangsverminderingen vanwege problemen met de slibberging 'ondubbelzinnig onaanvaardbaar'. 'Desnoods brengen we alles maar naar het Ketelmeer. Laten we dit dan maar als een hele directe manier van stimulering van vervoer over water zien.'
Verder pleitte hij onder meer voor 10,50 meter doorvaarthoogte op de Schelde-Rijnverbinding en het Amsterdam-Rijnkanaal, om de vaart met 'high cubes' containers mogelijk te maken. Terlouw waarschuwde: 'Voor routes, waar we containervaart willen stimuleren, moeten we vooral geen nieuwe hoogtebeperkingen invoeren.'

Deventer geeft toe dat haven niet deugt

De Deventer havenwethouder Scholten heeft begrip voor het feit dat de beroepsvaart de buik vol heeft van 'zijn' haven, meldt hij in het Deventer Dagblad. In de KSV-enquête wordt de Koekstadhaven als derde genoemd - na Amsterdam en Rotterdam - in het rijtje van slechtste havens. Scholten heeft de havengelden inmiddels bevroren, er ligt twee miljoen klaar voor verbetering van de sluis, en met de KSV 'Schuttevaer' zijn afspraken gemaakt over gerichte doorvaarttijden.