VAART! Archief '97/2
Wat is de vaart zonder schepen? 
Wat is het web zonder beelden?

VAART! Archief '97/2

Editie 1.2 van 24.9.97 - © 1997 - VAART! Infoservice


Het VAART! Archief is een bewaarplaats van berichten met links die ooit zijn verschenen in VAART! Actueel.

Vaste rubrieken
VAART! op Internet:
VAART! Actueel
VAART! Archief
VAART! Bedrijf
VAART! Berichten
VAART! Column
VAART! Forum
- Wie is Wie?
VAART! Kiosk
VAART! Links
VAART! Milieu
VAART! Reizen
VAART! Nautisch
VAART! Overslag
VAART! Normen
VAART! Reizen
VAART! Telematica
VAART! Top-10
VAART! Werk
VAART! Vracht
VAART! Zoek
Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op dvdm@compuserve.com Deze pagina is het best te lezen met Netscape 3.0 of een vergelijkbaar type browser.

© 1996-1998
VAART! Info

Wereldcongres PIANC 1998 in Den Haag

Het 29e Navigation Congress van de Permanent International Association of Navigation Congresses (PIANC) wordt in 1998 van 6 t/m 11 september gehouden in Den Haag, meldt het Nederlandse PIANC-bulletin. De laatste keer dat het PIANC-congres in Nederland werd gehouden was in 1894, negen jaar na de oprichting. Het internationale congres, dat eens in de vier jaar 600 à 1000 deelnemers trekt, staat ondermeer in het teken van 200 jaar Rijkswaterstaat. Over de hele wereld zijn ruim 2500 waterbouwers en vaarwegbeheerders lid van PIANC. Nederland is met 40 leden één van de grote secties. PIANC houdt zich bezig met ontwerp, aanleg en in stand houding van vaarwegen en havens, met oevers en kusten, met baggeren en milieuproblematiek, met zeevaart, binnenvaart en recreatie-vaart.


Bruine zeilvaart thema in VAART! Links

In VAART! Links 97/23 is het thema 'Bruine zeilvaart'. Veel links naar de bruine vloot en schepen op het web.


Eensgezindheid en Friesche Mij fuseren

Het duurt nog even, maar de fusie tussen Eensgezindheid en Friesche Maatschappij in 1999 is een ingrijpend vooruitzicht op de onderlinge scheepsverzekeringsmarkt. Weekblad Schuttevaer opende vorige week met het nieuws. De fusiemaatschappij krijgt een premievolume van 25 miljoen gulden, en is met een marktaandeel van 40% de grootste in de particuliere binnenvaart. Het fusievoornemen moet nog de instemming krijgen van de deelgenoten, meest particuliere schippers/eigenaren.


Betere voorspelbaarheid Rijnwaterstanden

Ook bij laag water worden de Rijnwaterstanden steeds beter voorspelbaar, zo blijkt uit artikelen van waterstandspecialisten in het jongste nummer (52e jrg. nr 10) van het Duitse blad Binnenschiffahrt. Dat is mooi meegenomen voor wie z'n schip optimaal wil afladen. Goede informatie wordt steeds belangrijker, want naarmate de gemiddelde scheepsgrootte op de Rijn (nu 1500 ton, diepgang 2,55 m; 1850 ton in 2015, diepgang 2,66 m) toeneemt, wordt ook de waterstandsgevoeligheid van de Rijnvaart groter.
Zodra de Pegel Ruhrort onder 3.00 m. duikt, berekenen computers van het Duitse Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) de verwachte Rijnwaterstanden bij de pegels Düsseldorf, Ruhrort en Emmerich voor 07.00 en 19.00 uur de volgende dag. De voorspelling is dan dagelijks vanaf 09.00 uur via de Revierzentrale in Duisburg beschikbaar. De Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg brengt nu al voorspellingen op het Web.


Binnentankvaart duikt in eigen malaise

Het grootscheeps onderzoek van Tankvaart Overleg Nederland (TON) naar de malaise in de binnentankvaart gaat eerdaags van start, bericht Cargoweb. Eerder al meldde Weekblad Schuttevaer de achtergronden bij het onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door OC&C Strategy Consultants in samenwerking met de Erasmus Universiteit.


VNSI: binnenvaartwerven doen het beter

'De markt voor nieuwbouw en reparatie van binnenvaartschepen lijkt verder te verbeteren. De nieuwbouw hiervan lijkt een impuls te krijgen door de toenemende belangstelling voor geavanceerde schepen die een optimale vervoersprestatie kunnen leveren. Door het grote transportaanbod is de reparatie het afgelopen jaar aangetrokken.'
Dat zei aftredend voorzitter ir W.J. ter Hart van de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) in Zoetermeer op de algemene ledenvergadering. De werven die zich bezighouden met de, vooral op export gerichte bouw van kleinere bedrijfsvaartuigen waren volgens de VNSI wederom succesvol.


Koningin Beatrix 'opent' Maeslantkering

Koningin Beatrix heeft 10 mei de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg in werking gesteld, het laatste deel van de Deltawerken. De waterkering bestaat uit twee drijvende deuren langs de noord- en zuidoever van de Nieuwe Waterweg tussen Maassluis en Hoek van Holland. De deuren, elk ongeveer zo groot als de Eiffeltoren, gaan dicht zodra het water hoger staat dan 3 meter boven NAP. Dat gebeurt zo eens in de vijf jaar. Het project heeft 1,5 miljard gulden gekost, aanzienlijk minder dan de kosten die voor extra versterking van de dijken in Zuid-Holland nodig zou zijn. Zien hoe het werk? Klik dan hier.


VAART! Column: Bedreigde rivieren

In de dagelijkse nieuwsstroom van het Amerikaanse persbureau Associated Press zat vorige week een alarmerend bericht, 'World Rivers'. Het ging over de gevolgen van menselijk ingrijpen in de loop van rivieren overal in de wereld. AP rekende voor dat het waterverbruik verdrievoudigd is tussen 1950 en 1990, en dat steeds meer water onttrokken wordt aan steeds vuiler en droger wordende rivieren. Iedereen ziet het om zich heen: rivierwater wordt in toenemende mate gebruikt voor irrigatie, kanalisatie, industrie en menselijke consumptie, en opgestuwd voor waterkracht.
Lees verder in de VAART! Column: Bedreigde rivieren.


World Online: VAART!-site is 'prima'

De VAART! website heeft van World Online, de grootste Nederlandse Internet- provider, een hoogste waardering gekregen: (prima).
De rubriek 'Nieuwe links' van 15 mei schreef over VAART! onder meer: Een absolute must voor wie beroepsmatig werkzaam is in de binnenvaart en Een aansprekend startpunt voor informatie.


Drentse scheepvaart in Gronings museum

'Vanuit het verleden is Drenthe een maritieme provincie', zei de Drentse Commissaris van de koningin, Relus ter Beek, bij de opening van de tentoonstelling "Drenten te Water; scheepshistorie van d'Olde Landschap" in het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Ter Beek memoreerde dat Gasselternijveen in 1854 de vierde haven van Nederland was. De Drentse maritieme historie is sterk verweven met het vervoer van veen, aardappelen en mest. Er werd in Drenthe al vroeg begonnen met de aanleg van kanalen en wijken, zoals de Hoogeveensche Vaart, het Oranjekanaal en het doortrekken van het Stadskanaal.
'Het is opmerkelijk dat juist nu in het kader van het landelijke verkeers- en vervoersbeleid het vervoer over het water nieuwe impulsen krijgt en dat het gebruik van vaarwegen opnieuw wordt gestimuleerd', zei Ter Beek. De provincie Drenthe vervult daarin ook een actieve rol zowel voor de beroeps- als de pleziervaart. Ten behoeve van de beroepsvaart is het beleid erop gericht de doorgaande vaarwegen in Drenthe te verbeteren. De haven van Meppel en het Meppelerdiep hebben sterk de aandacht van de provincie. In 1993 is in Meppel een speciale weg- en watercontainerterminal geopend. Verder staat verbetering van het Coevorden-Vechtkanaal gepland.