VAART! Archief 97/1
Wat is de vaart zonder schepen? 
Wat is het web zonder beelden?

VAART! Archief 97/1

Editie 1.3 van 24.9.97 - © 1997 - VAART! Info


Het VAART! Archief is een bewaarplaats van berichten met links die ooit zijn verschenen in VAART! Actueel.

Vaste rubrieken
VAART! op Internet:
VAART! Actueel
VAART! Archief
VAART! Bedrijf
VAART! Berichten
VAART! Column
VAART! Forum
- Wie is Wie?
VAART! Kiosk
VAART! Links
VAART! Milieu
VAART! Reizen
VAART! Nautisch
VAART! Overslag
VAART! Normen
VAART! Reizen
VAART! Telematica
VAART! Top-10
VAART! Werk
VAART! Vracht
VAART! Zoek
Nieuws, vragen, suggesties of opmerkingen over VAART! kun je kwijt bij de redactie op dvdm@compuserve.com Deze pagina is het best te lezen met Netscape 3.0 of een vergelijkbaar type browser.

© 1996-1998
VAART! Info

Opvolger TCR beboet voor chemische lozing

TCR-opvolger Dapemo VVW is door de politierechter in Rotterdam beboet met 54.500 gulden wegens het illegaal lozen van chemisch afval in de Rotterdamse haven. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf Verstraeten Verbrugge Watco nam in 1994 Tank Cleaning Rotterdam over. De Nederlandse Watco-vestiging heeft in het eerste jaar van haar bestaan een omzet gerealiseerd van 170 miljoen gulden door overname van ondernemingen in 1996 met een totaal aantal medewerkers van ongeveer 670. De verwachting is dat zowel door interne als externe groei de omzet en het aantal medewerkers in 1997 zullen stijgen. In één jaar tijd heeft Watco in Nederland zich een stevige positie verworven in de top-4 van afvalverwerkers binnen Nederland. Tegen de Watco-participatie Pademo VVW in Terneuzen loopt nog een strafrechtelijk onderzoek.


RVI-baas schiet flinke bok in het AD

‘Exorbitant’ noemde directeur Theo Luijks van de Rijksverkeersinspectie (RVI) de stijging van het aantal overtredingen bij het vervoer over water van gevaarlijke stoffen. Op de voorpagina van het Algemeen Dagblad zei hij dinsdag dat één op de vijf (22%) gecontroleerde schepen vorig jaar in overtreding was. ‘De binnenvaart springt er echt negatief uit. Binnen een jaar verdubbelde het aantal overtredingen. Dat is gezien het gevaar ontoelaatbaar.’
Luijks was waarschijnlijk nog niet aan lezen toegekomen. In zijn eigen jaarverslag staat namelijk: 'Dit is waarschijnlijk het gevolg van de verbetering van de kwaliteit van de opsporing; door samenwerking met andere diensten en onderlinge informatie-uitwisseling worden incidenten eerder opgespoord.'
Weekblad Schuttevaer wijst de RVI-baas scherp terecht in het openingsartikel 'RVI-directeur zet binnenvaart op wankelijk cijferbasis te kijk'. Namens Binnenvaart Nederland twijfelt Jan de Vries aan de objectiviteit van meneer Luijks. 'Zijn uitlatingen brengen het imago van de binnenvaart als veilige vervoerstak schade toe.'


'Schepenlift Strépy staat op gatenkaas'

'De liften zijn gebouwd op gatenkaas, oude mijngangen. Het best bewaarde geheim, tot vandaag dus, is dat de zaak nooit zal worden afgebouwd, want de verzakking is ondanks alle voorzorgen reeds op gang gekomen', meldt VAART-Lezer Koos Fernhout uit anonieme bron over de in aanbouw zijnde schepenlift in het Waalse Strépy. Het VAART-L Forum is naarstig op zoek naar bevestiging van het gerucht. Reacties: dvdm@compuserve.com.
Jean LeClercq uit Le Roeulx (vlakbij Strépy) heeft mooie foto's op zijn website, van de oude scheepslift en de lift-in-aanbouw.


Annemarie Jorritsma scoort als Madonna

De ster van minister Annemarie Jorritsma straalde Hemelvaartsavond in de Sterrenplaybackshow op RTL 4, waar ze als winnaar uit de bus kwam. Jorritsma trad als Madonna voor het voetlicht in de rol van Evita Peron en 'zong' 'Don't cry for me Argentina'. Ze deed dat met veel overtuiging. De opbrengst van het ministerieel optreden is bestemd voor de Leprastichting.
Je reactie op het optreden van de minister kun je kwijt op haar email-adres: mevrouw.jorritsma@bsg.cend.minvenw.nl en/of in het VAART-L Forum.


ShortLines zoekt combinatie water-rail

Shortlines mag als eerste railvervoerder naast NS Cargo gebruik maken van het Nederlandse spoorwegnet. In dagblad Trouw maakte directeur Rob Spierings onlangs duidelijk dat hij niet uit is op concurrentie: 'We hebben drie scenario's: reactiveren wat NS al gesloten heeft, iets doen waar nog niets is, of bedreigde NS-lijnen.' Ook de binnenvaart heeft niets te vrezen. 'Wij zoeken het in de combinatie water-rails. Voor ons is het heel normaal dat een container per schip naar Antwerpen gaat en daar alsnog op de trein wordt gezet, die geen aansluiting heeft op Rotterdam', aldus Spierings. Vorig jaar richtte hij met succes Rotterdam Trans Port Team op, dat streeft naar 'de beste geïntegreerde vervoersoplossing'.


Email-berichten versturen naar GSM

Wie in het bezit is van een GSM-telefoon, kan via internet berichten ontvangen en versturen. Die tip, op basis van PBNA-informatie, geeft de ABRI door in VAART-L (bericht 'GSM en Internet'). De goedkoopste wijze is via: http://www.cuci.nl/~rogervdh/sms. Vanaf deze site kun je de Short Message Service (SMS) gebruiken. Met het opgeven van een GSM-telefoonnummer en het intoetsen van je bericht is de klus geklaard. Wel wordt nog om je e-mail-adres gevraagd. Je krijgt de volgende dag een keurig mailtje dat het bericht is verzonden. Omdat het storm loopt op deze site sinds het meer en meer bekend wordt, heeft men een beperking opgelegd: niet meer dan 2 SMS-berichten per dag. Maar wel gratis!!


Reiniging scheepsafval 'criminogeen'

Oud-minister Neelie Kroes heeft 'verwijtbaar' en 'bestuurlijk nalatig' gehandeld door in zee te gaan met Tankcleaning Rotterdam (TCR) van de Amsterdamse broers Langeberg voor de verwijdering van scheepsafvalstoffen.
Dat concludeert een commissie uit de Tweede Kamer in haar eindrapport over de TCR-affaire. De verwijdering van scheeps- en industrie-afvalstoffen vat zij onder 'criminogene activiteiten'. Lees het nieuws in NRC Handelsblad en de achtergronden in het Rotterdams Dagblad. De Kamer wil een nader onderzoek naar de handhaving van milieuwetten. Veel milieulinks zijn terug te vinden op VAART! Milieu.


CUP Valburg (Betuwelijn) geschorst

De Raad van State heeft het tracébesluit voor de Betuwespoorlijn op vier punten geschorst, waaronder het container-uitwisselpunt (CUP) bij Valburg. Daar zou op een bedrijventerrein van 300 ha lading worden uitgewisseld met andere vervoersmodi, zoals de binnenvaart. De Gelderse gedeputeerde J. de Bondt is blij met het uitstel. In plaats van 'een ouderwets rangeerterrein met acht sporen' ziet hij nu mogelijkheden voor een moderne en compacte containerterminal die minder belastend is voor de regio. Schorsing betekent ongeveer een jaar oponthoud.
Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat heeft mede namens haar collega De Boer (VROM) deel vier van de partiële herziening van de planologische kernbeslissing (PKB) Betuweroute naar de Tweede Kamer gestuurd.


Ontwerpfouten in promotieschip R'dam

De catamaran Nieuwe Maze, het promotieschip van de stad Rotterdam en het Gemeentelijk Havenbedrijf, vaart al bijna een jaar zonder ook maar één certificaat van de Scheepvaartinspectie, meldt het Rotterdams Dagblad.

Certificering was één van de voorwaarden bij de bouw. Het ontwerp van de Nieuwe Maze is op sommige punten in strijd is met de eisen van de Scheepvaartinspectie. Het Havenbedrijf probeert de fouten te herstellen en hoopt alsnog de certificaten te krijgen. Normaal hadden de certificaten er moeten zijn bij de oplevering van het schip. Op de vraag welke aanpassingen nodig zijn, zegt het Havenbedrijf dat het slechts om detailzaken gaat. Oud-directeur L.F.F. Aarens van de inmiddels failliete werf Devo Mill uit Hellevoetsluis vertelt in de krant wat er allemaal mis ging bij de bouw van het schip.
De krant heeft intussen nog meer achterhaald:

Wordt vervolgd.