VAART!Vrachtindicator
VAART!Vrachtindicator

Wie z'n eigen reizen meldt, haalt
4 x daags marktinzicht aan boord

VAART!Vrachtindicator maakt voor binnenvaarders de markt transparant. De mailinglijst met actuele vrachtmeldingen is er alleen voor wie aantoonbaar beschikt over eigen scheepstonnage. Schippers dus, géén bevrachters. Wie z'n aangenomen reizen meldt, krijgt er waardevolle informatie van anderen voor terug.
Vrachtmeldingen van deelnemers worden viermaal daags (12.00, 16.00, 20.00 en 24.00 uur) geanonimiseerd, gebundeld en in één e-mailbericht rondgestuurd. Alleen deelnemers kunnen reisindicaties opvragen uit de databank. Test de VAART!Vrachtindicator een maand gratis!

Varend ondernemer? Meld je aan!

Een transparantere markt voor 6,75 euro per maand
Deelname aan de VAART!Vrachtindicator is de eerste maand gratis. Deze dienst is onderdeel van het VAART!Plus-pakket van betaalde diensten. Een jaarabonnement op VAART!Plus kost 80 euro excl btw (6,75 euro per maand) bij vooruitbetaling, en geeft tevens recht op (bijna) dagelijks VAART!Webnieuws per e-mail en vrijwel onbeperkt adverteren op de nieuwe maritieme marktplaats VAART!Markt. Het abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd, tenzij het een maand voor afloop is opgezegd.

Leden van Kantoor Binnenvaart na de gratis proefmaand nóg twee maanden gratis mee. Na aanmelding gaat hun betaald abonnement pas twee maanden later in.

Maak gratis kennis met VAART!Vrachtindicator
Nieuwe deelnemers kunnen een maand lang kennismaken met de VAART!Vrachtindicator, zonder kosten maar mèt de verplichting om in die maand tenminste één vrachtmelding te doen. Anders levert je deelname onvoldoende wederzijdse voordelen op. Het systeem bestaat alleen bij de gratie van voldoende vrachtmeldingen, en de solidariteit van de varende ondernemers die eraan meedoen. Het moet dus van twee kanten komen: we verwachten dat je met regelmaat je vrachtmeldingen doet. Eens per kwartaal is een absoluut minimum; haal je zelfs dat niet, dan gaan we er vanuit dat je niet langer prijs stelt op toezending van de dagelijkse vrachtindicator.

VAART!Vrachtindicator: een uniek medium
De VAART!Vrachtindicator is uniek in de zin dat er geen actueler medium bestaat waarmee schippers elkaar onderling informeren over het niveau van afgesloten dagvrachten, aangevuld met hun eigen inschatting van de markt. Wederzijds vertrouwen is de basis voor de VAART!Vrachtindicator. Je moet er vanuit kunnen gaan dat door anderen aangedragen gegevens kloppen, zoals je ook je eigen reisinformatie naar waarheid doorgeeft.

Varend ondernemer? Meld je aan!

Naam- en adresgegevens:
Naam:
Telefoon:
E-mailadres:
Waladres:
PC + Plaats:
Scheepsgegevens:
Naam schip:
Europanummer:
Tonnage:
Scheepstype
En dan nog dit:
Waarom, hoe?