Welkom bij VAART! Klik hier voor Sitekoers als afstandsbediening.VAART! is één en al Bits, Bytes en Binnenvaart Naar de openingspagina VAART! Actueel
VAART!PORTAL: SCHEEPVAART | SCHEEPSBOUW | CRUISE | WATERSPORT | HAVENS | TOELEVERING

Editie 1.9 van 26.9.2001
© 2001 VAART!Info

VAART!Familie is een mailinglist over alledaagse zaken en het werken en leven aan boord. Ben je klaar voor een dagelijkse mailchat? Meld je aan:

Naam (en scheepsnaam):
E-mailadres:

Berichten in VAART!Familie verschijnen alleen per e-mail, niet op het web.

SOFA verschijnt zowel in VAART!Familie als op het web.

Vorige afleveringen:

0108 - 0107 - 0106 - 0104 - 0103 - 0102 - 0101ma di wo do vr za
Alle dagen actueel !

Elke week 'n keer !

Veil je eigen handel!
Actueel aanbod

Elke vrijdag
van 22.00-23.00 u.

Kom sfeerproeven in
VAART! Café Live
NOS-tt
Damrak
Tenders
Pegel
RWS-tt
2.Kamer
Lokatie
ANP/Tijd
Banen
Gasolie
Rijroute
SMS / 2
Tel.gids
NSIntOV
't Weer Valuta

Klik voor afstandsbediening
Actueel
Archief
Bedrijf
Café
Column
Forum
Historie
ICQ-groep
Kiosk
Links
Milieu
NautiCams
Nautisch
NieuwsNet
Planner
Reizen
Software
Telematica
Top-10
Veiling
Vraagbaak
Vracht
Webring
Werf
Werk
Wetgeving
Zoek
 

SOFA

SOFA wordt gemaakt door Henriette, Esther,
tante Lourentia en Damone.
SOFA verschijnt tweewekelijksInhoud.


Inleiding.Deze afleving hebben we afgezien van allerlei hete roddels, het kinderverhaaltje van Tante Lourentia en drie daguitjes in Frankfurt.
In, In het nieuws, Leni Broekmeulen, schippersdochter en sociaal raadsvrouw voor de binnenvaart, ze vertelt over haar werk als sociaal raadsvrouw. Het is een behoorlijk uitgebreide uitleg. Ze vertelt onder andere over wat zij en het KSCC voor de sociale kant van de binnenvaart doen en wat er op het centrum te doen is.
In site seeing een leuke kindersite, een bijzonder handige kapperssite, (die kappers voor je kan vinden door heel Nederland)....en.... een site speciaal voor de goedgelovigen..., op het gebied van email en wwwsites. Iedereen die gelooft dat je katjes kunt conserveren net als bonsaiboompjes???, of mails, van stalkende echtgenoten met www adres rondstuurt, moet beslist eens een kijkje nemen op deze site.
Onze keukenprinses Esther heeft alvast een paar kerstrecepten in gedachte en vergelijkt zichzelf met Maxima in haar column. Wat daar verder naar haar wordt opgemerkt is gewoon te erg voor woorden...
Heb je trouwens ook nog een adres van die tearoom???

Ik ga de SOFA zo proberen te verzenden, we liggen op het moment op de bovenrijn (Karlsruhe) en daar is de onvangst heel slecht.
We hopen dat jullie weer veel leesplezier hebben.


henriette.


Begin.


In het nieuws.Even voorstellen:
Mijn naam is leni Broekmeulen, schippersdochter, sinds 1995 werkzaam als sociaal raadsvrouw op het KSCC te Nijmegen.
Bereikbaar via:
Telefoon: 024 377 75 75
E-mail: broekmeulen@kscc.nl

Privacy gevoelige berichten: ksccnijm@per.nl
E-mail KSCC: info@kscc.nl
Wekelijks bulletin: KSCC-subscribe@yahoogroups.com
http://www.kscc.nl


Wat doet het KSCC en voor wie?

Schipperszorg: activiteiten, projecten en voorzieningen van sociale en sociaalculturele aard in plaatsen waar binnenschepen zich concentreren, ten behoeve van opvarenden van Nederlandse binnenschepen, opvarenden van buitenlandse binnenschepen in Nederland of kinderen van opvarenden van Nederlandse binnenschepen die gehuisvest zijn in een internaat, een leefgroephuis of in een pleeggezin.

Ambulant
Het meest opmerkelijke maar ook vanzelfsprekende is natuurlijk het ambulante leven aan boord van een schip; zonder vaste woon- of verblijfplaats en het iedere morgen op een andere plaats wakker worden. Het ambulante leven betekent echter dat er geen sterke sociale cohesie is met walbewoners noch met allerlei door de overheid of gemeenten ingestelde sociale of medische diensten die de burger ter beschikking staan. Bovendien ontbreekt de 'winkel om de hoek', de mogelijkheden om aansluiting te zoeken bij clubs of gebruik te maken van recreatieruimten om na gedane arbeid geest en lichaam te ontspannen. Een snelle gang naar gemeentelijke instellingen of adviesbureau's om vragen te stellen, problemen te bespreken en op te lossen is niet mogelijk. Afspraken maken, op vastgestelde datum en uur, met voor de walbewoner vanzelfsprekende sociale gesprekspartners zoals ambtenaren, tandartsen of medici, liggen buiten het bereik.
Door de sterk internationale gerichtheid van het vervoer zal ook buiten de eigen gemeente en in het buitenland de noodzakelijke en juiste ambtelijke en medische loketten bereikt moeten worden als omstandigheden dit vereisen, in gesprekken die vaak nog gevoerd moeten worden in een vreemde taal. De schipper is dus sterk op zichzelf aangewezen.

Vanuit het standpunt van de overheid is het van groot belang dat de instellingen werkzaamheden verrichten op het gebied van:
· signaalfunctie
· immateriële hulpverlening
· hulpverlening bij aanvragen regelingen en voorzieningen (verwijsfunctie)
· de arbeidsvoorziening, (nl. initiatieven op het gebied van om-, her- en bijscholing)
· de ontmoetingsfunctie

Ontmoeting
Het KSCC-Schipperscentrum Nijmegen is een zeer gewaardeerd ontmoetingspunt voor persoonlijke contacten tussen de varenden en oud-varenden. Het ambulante bestaan en het daardoor enigszins geïsoleerde leven brengt met zich mee dat men graag in een ongedwongen sfeer mensen ontmoet die elkaars levenswijze begrijpen. De gastvrijheid die het schipperscentrum biedt is om deze reden zeer belangrijk. De schippers zijn steeds welkom, op rustige en drukke momenten. Koffie en frisdrank staat klaar, er wordt een praatje gemaakt, de post kan worden opgehaald, er kan worden gebeld en als daar behoefte aan is worden in een vertrouwde omgeving problemen besproken.
Ook op zondag wordt na afloop van de kerkdienst, onder het genot van een kop koffie of drankje, vrolijk gebabbeld waarbij de directeur en de sociaal raadsvrouw vaak aanwezig en aanspreekbaar zijn.
Ten behoeve van de bezoekers van het centrum beschikt het KSCC-centrum Nijmegen ook over een bibliotheek met educatief materiaal, kranten en tijdschriften. Er is een informatiestand met veel folders over allerlei sociaal-maatschappelijke onderwerpen, zoals huisvesting, onderwijs, sociale verzekeringen, veiligheid, vervoer gevaarlijke stoffen, arbeidsvoorwaarden, medische zorg. In de hal tenslotte is een prikbord met berichten een aankondigingen.

Knelpunten in de regelgeving:
Het aflopen van zes loketten en twintig kantjes intake is niet bepaald klantvriendelijk. In het oerwoud van regelingen is het van groot belang een hulpverlener te vinden die niet alleen scanner maar ook kenner is. Een deel van de problemen die de binnenvaart tegenkomt ook voortvloeit uit de ingewikkeldheid en de slechte afstemming van de regelingen zelf.
Wij werken vanuit een loket voor de binnenvaart en zijn laagdrempelig.

Het sociaal raadsliedenwerk
Sociaal Raadslieden zijn hulpverleners op sociaal-juridisch terrein.
U kunt er terecht met problemen en vragen over allerlei wetten en regelingen waarmee u als burger te maken krijgt.
Bijvoorbeeld:
· bijstand, werkloosheidsuitkering
· trouwen en samenwonen
· echtscheiding, alimentatie
· overlijden, erfrecht, testament
· weduwen- en weduwnaarsuitkering
· AOW, pensioen
· ziekenfonds, ziektekostenverzekering
· kinderbijslag, studiefinanciering
· arbeidsovereenkomsten, ontslag
· huurrecht, huursubsidie

Wat kunnen sociaal raadslieden doen?
· Zij kunnen u wegwijs maken in bestaande wetten en regelingen
· U adviseren bepaalde stappen te ondernemen
· U helpen met het opstellen van brieven en bezwaarschriften
· Zo nodig voor u bemiddelen bij instanties
· Hulp geven bij het invullen van formulieren
· U de weg wijzen naar andere instellingen of hulpverleners.

Kosteloos en vertrouwelijk
De hulp van de Sociaalraadslieden is gratis. Wat u vertelt is strikt vertrouwelijk, u hoeft niet eens uw naam te noemen. En het staat u natuurlijk geheel vrij om al dan niet hun advies op te volgen. Communicatie
Voor de communicatie met de schippers wordt er iedere week vanuit KSCC-Nijmegen een Informatie Bulletin verspreid met daarin opgetekend alle gebeurtenissen, activiteiten, berichten, verslagen uit het werkveld, de relevante adressen, telefoon- en eventuele telematicagegevens in de regio Nijmegen of daarbuiten. Het bulletin wordt inmiddels wekelijks per e-mail verzonden aan ruim 90 schippers.
Aan het KSCC-maandblad 'Volaan-Vooruit' , de periodiek van het Landelijk KSCC, wordt vanuit Nijmegen steeds een grote cruciale schriftelijke bijdrage geleverd. In dit landelijk KSCC-maandblad wordt getracht om via speciale artikelen alle onderwerpen te belichten die relevant zijn voor de doelgroep.
Daarnaast wordt informatie verstrekt via de wekelijkse radio-rubriek 'Scheepspraet' en de wekelijkse nieuwtjes op teletekst. Het KSCC-Nijmegen verzorgt deze informatiebron in samenwerking met de KRO.
Een andere ontwikkeling betreft de web-site van KSCC-Nijmegen, deze wordt zo actueel mogelijk gehouden.
De voorlichtende taak die op de schouders ligt van het KSCC-Nijmegen zorgt er voor dat collegas, over afstanden en landsgrenzen heen, met elkaar en met het KSCC-centrum of thuisfront in contact kunnen komen en blijven.

Hulpverlening
Steeds weer blijkt dat de schipper soms grote behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek met de sociale raadsvrouw mw. drs. Leni Broekmeulen. Regelmatig werden er dan ook gesprekken op korte termijn geregeld; dezelfde middag, over een paar uur.
De gesprekken zijn doorgaans kortdurend. De varende komt even praten of belt tussen de bedrijven door vanaf het schip, vraagt informatie of geeft problemen door en moet snel weer aan het werk. Gedurende de gesprekken moet er dus op zeer korte termijn helderheid verkregen worden. Wanneer de problematiek niet direct te beantwoorden is, nadere informatie of overleg met een instantie aan de wal vereist, wordt in samenspraak een vervolgafspraak gemaakt of verwezen naar een externe instantie. In Nijmegen wordt vaak informatie gevraagd tijdens zon- en feestdagen als de schipper wat meer tijd heeft voor een rustig gesprek. Ook kent het KSCC-Nijmegen hiertoe spreekuren en de directeur en sociaal raadsvrouw zijn in principe altijd bereikbaar.
Naast de varenden die informatie of hulp vragen zijn er nog twee groepen die zich zo nodig vervoegen aan het KSCC-hulploket. Ouderen bijvoorbeeld, die zich na het varend leven aan de wal hebben gevestigd en die bij tijd en wijle verzoeken om raad, informatie of praktische hulp vragen bij het invullen van formulieren zoals inschrijving voor huisvesting, huursubsidie, enz.
Ook jongeren, die nog op het internaat verblijven, het internaat verlaten of hebben verlaten en zelfstandig gaan wonen, komen van tijd tot tijd met hun vragen aan het KSCC-loket. Het betreft dan vaak 'zakelijke' onderwerpen zoals huisvesting, solliciteren of studiefinanciering.

Directeur en sociaal raadsvrouw proberen op al deze vragen een goed antwoord te vinden en indien nodig, in samenwerking met de betreffende instanties aan de wal.Leni Broekmeulen

KSCC Nijmegen
Postbus 390
6500 AJ Nijmegen
Tel: 024-3777575
Fax: 024-3788201
E-mail: broekmeulen@kscc.nl


Gebruik voor privacygevoelige berichten aan de sociaal raadsvrouw het volgende E-mailadres: ksccnijm@per.nl


Begin.


In de bladen.


Deze week in Story:


Tientallen mensen zagen het gebeuren, maar niemand hielp haar...
Goedele Liekens op klaarlichte dag overvallen
Voor GOEDELE LIEKENS werd de ergste nachtmerrie waar: op klaarlichte dag, in het centrum van Brussel, werd zij slachtoffer van een overval. Maar terwijl tientallen mensen toekeken, stak niemand een hand uit om haar te helpen en de getuigen van de brute overval weigerden ook de politie te bellen...

Overleden tv-presentator zou trots op hem zijn
Zoon Willem Ruis (24) wil zijn vader opvolgen!
Met de dood van WILLEM RUIS, vijftien jaar geleden, stierf een raspresentator. Nadien zijn er nog maar weinig tv-collega's geweest die de legendarische VARA-ster konden evenaren. Maar daar komt nu verandering in: Willem's zoon NICHOLAS (24) wil zijn vader opvolgen met een eigen tv-show! In Hilversum hoopt men dat de tijden van weleer zullen terugkeren....

Ouders transseksueel Kelly:
'Die operatie was een verlossing!'
KELLY (BB) heeft in het Huis opgebiecht dat ze niet altijd als meisje door het leven is gegaan. Tot haar negentiende was zij een jongen en diep ongelukkig met haar lichaam. Dankzij de enorme steun van haar ouders heeft zij de moed kunnen opbrengen om operatief enige ingrijpende correcties te laten verrichten. De ouders van Kelly zijn achteraf nog steeds heel gelukkig met de metamorfose die hun dochter heeft ondergaan.

En verder deze week
Jane Fonda: 'Ik hou nog van al mijn ex-mannen'
Molenaar won strijd om dochter Liesbeth List
Leontien van Moorsel maakt zich zorgen over zwangerschap
Kogelvrij vest voor Maxima?
Erica Terpstra's vakantie op liefdeseiland
Elton John wordt tot huwelijk gedwongen


Soap:

Wie zou er jouw rol kunnen spelen als jij hem zelf niet speelt, dat was de vraag van een Amerikaans soapblad.
De meeste soap-acteurs gaven een bescheiden antwoord. Volgens ADRIENNE FRANTZ (Amber, B&B) kan ieder stoer blond meisje haar rol spelen. KATHERINE KELLY LANG voegde daar aan toe dat haar rol tijdens haar zwangerschapsverlof door een andere actrice was overgenomen en dat de kijkers echt niet afhaakten. DAN MCVICAR denkt daar anders over. Wie kunnen volgens hem nog meer de rol van Clarke Garrison spelen? 'Clark Gable, Gary Grant en Rock Hudson.'

ANNIE PARISSE heeft haar laatste dag in de studio van As The World Turns erop zitten. De actrice, die sinds een half jaar in Nederland te zien is als de wisselvallige Julia, is alweer op zoek naar een nieuw baantje. Volgens de schrijvers had Julia alles meegemaakte wat een vrouw maar mee kan maken en konden ze niets meer voor haar bedenken, een opmerkelijk besluit want het enige wat Julia heeft mogen meemaken is haar man kwijtraken aan een ander, overspel plegen, onder invloed komen van de verkeerde psycholoog en hysterisch opgenomen worden. In soapland stelt dat niets voor, dus er zal ongetwijfeld een andere reden zijn geweest voor Annie's vertrek. De komende twee jaar kunnen de Nederlandse kijkers in elk geval nog van haar streken genieten.

Lees verder: http://www.story.nl


Deze week in Privé:


Valerie Zwikker in meidengroep

Valerie Zwikker, de ex-vriendin van Bart de Graaff, maakt deel uit van de nieuwe meidengroep 'Stereo Sushi Girls'. Met hun single 'Bye Bye Boyfriend' willen zij de hitlijsten gaan bestormen. Valerie kwam samen met haar collega's Karlijn, Eva, Sjoerdje en Chanty op het idee de groep op te richten. Zij kennen elkaar uit de Stereo Sushi Bar waar zij allemaal werken. Cindy Pielstroom reikte het eerste exemplaar van de single aan hen uit.


Hugo Metsers III in GTST

Hugo Metsers III zal in oktober zijn opwachting maken in de populaire soap 'Goede Tijden, Slechte Tijden'! Toen de acteur het script las, werd hij razendenthousiast. Hugo zal de broer spelen van Ludo. Of het tweetal een span zal gaan worden of elkaar juist allerlei streken gaat leveren, is nog even afwachten.


Bavo Galema en Marco Borsato: zindelijk

Toen Bavo Galema vader werd, wilde hij informatie over zindelijkheid. Hij kon maar weinig over dat onderwerp vinden en besloot er daarom zelf een boek over te schrijven. Dit duurde echter zo lang dat zijn dochter Fien inmiddels allang zindelijk is... Fien is een grote fan van Marco Borsato en daarom vond Bavo het een goed idee de zanger uit te nodigen om het eerste exemplaar van het boek te overhandigen.


Paula Udondek doet niet aan 'levensplanning'

Paula Udondek (34), presentatrice van 'Get The Picture' en 'KRO's Notenclub', is van de generatie die alles plant, maar zij doet daar niet aan mee. 'Sommige dingen, kinderen zeker, kun je niet plannen. Met kinderen zijn mijn vriend en ik al bezig, laten we maar kijken of dat gaat. En m'n carrière... Mijn contract loopt nog een jaar door en dan heb ik 'Get The Picture' wel lang genoeg gedaan, vind ik. Ik zie wel wat er op mijn pad komt, maar ik wil wel de dingen doen die ik leuk vind,' zegt Paula. Wie niet?


Tranen bij Anne-Mieke Ruyten's afscheid van 'Samsam'

Tranen, maar ook champagne, vloeiden rijkelijk toen Anne-Mieke Ruyten de laatste opnamen had van 'Samsam', de succesvolle tv-serie waarin zij van het begin af aan te zien was. 'Ik ben ontzettend verwend met bloemen en cadeaus en een grote foto op posterformaat waarop iedereen zijn handtekening had gezet,' zei Anne-Mieke geëmotioneerd. Zij reist nu door het land voor haar rol van de boze koningin in de musical 'Sneeuwwitje'. 'Ik mag nu zingen en daar geniet ik van!' aldus Anne-Mieke.


Candlelight's Jan van Veen steunt leukemiepatiënten

Radiopresentator Jan van Veen is bijzonder begaan met het lot van zieke kinderen. En toen zijn te vroeg geboren kleindochter Hannah na haar geboorte in het ziekenhuis moest blijven, voelde de presentator van 'Candlelight' zich extra betrokken. Daarom zei hij van harte 'ja' toen hij gevraagd werd mee te doen aan een golftoernooi waarvan de opbrengst ten goede komt aan leukemiepatiënten. 'Mijn kleindochter is zes weken te vroeg geboren en moest in de couveuse. Gelukkig gaat het nu weer goed met Hannah,' aldus een opgeluchte Jan van Veen.


Big Brother Bart flirt met mannen

Sinds Bart Spring in 't Veld anderhalf jaar geleden de eerste 'Big Brother' won, is hij het doelwit van de wildste geruchten. Na zijn 'Huis-romance met Sabine zou Bart de voorkeur geven aan mannen in plaats van vrouwen... Die geruchten worden nu bevestigd door zijn omgang met de Groningse homoseksueel Sander, die toegeeft dat 'er weleens iets tussen ons is gebeurd. We hebben ook openlijk gezoend, ja.' Bart zegt echter een vriendinnetje in Tilburg te hebben en nog steeds op zoek te zijn naar de Grote Liefde... Zucht
.

Anita Witzier weer verliefd?

'Een goede collega en vriend', zo noemt Anita Witzier de indische man met wie zij door Privé werd betrapt in het centrum van Laren. Zij hadden het zichtbaar gezellig met elkaar, maar is hij ook de nieuwe man in haar leven of mag de buitenwereld dit nog niet weten? En wat zegt Anita's ex, Jeroen van Baaren, er allemaal van? 'Ik zoek er niets achter. Het lijkt me dat ik het anders wel geweten had.' O ja, Jeroen?


Máxima heeft het druk met haar nieuwe huis

Tussen de kennismakingsbezoeken aan de Nederlandse provincies door houdt Máxima zich bezig met het inrichten van haar nieuwe huis in Wassenaar. De riante villa Nieuw Eikenhorst op Landgoed De Horsten, ooit bewoond door Prinses Christina en nu (weer) eigendom van Prinses Juliana, is na een ingrijpende verbouwing klaar voor bewoning. Maar eerst wil Máxima een warme Argentijnse sfeer in dit Hollandse sprookjespaleis brengen
...

Frans van Deursen is een intrigant.
..
Hij is multigetalenteerd en na het serieuze toneel, comedy ('In de Vlaamse Pot'), kindervoorstellingen, presentaties en programma's over de reclamewereld gaat Frans van Deursen nu in de Nederlandse versie van de Broadway-musical 'Aïda' de rol spelen van een intrigant aan het hof van de farao. Frans: 'Ik ga ook zingen. Vroeger heb ik in bandjes gespeeld en ik ben dol op muziek. Daarom vind ik mijn rol in 'Aïda' ook zo leuk en interessant!'


Ron Brandsteder maakt zich zorgen om zijn auto

Sinds Ron Brandsteder eerder dit jaar zijn Jaguar de Vecht inreed, verplaatst hij zich noodgedwongen in zijn klassieke Aston Martin V8 Volante. Nieuwwaarde: 7 ton! Om zijn nieuwe huis, waar hij apart van zijn gezin is gaan wonen, te bereiken, moet hij over een bol en smal dijkweggetje. Daardoor raakte zijn lage cabriolet keer op keer aan de onderkant volkomen beschadigd. Ron zag zich genoodzaakt grotere banden en een nieuw, roestvrijstalen uitlaatsysteem te laten plaatsen. En het plezier om de sportieve auto op z'n staart te trappen naar 280 km per uur is Ron ook al niet gegund, want dan vliegt de linnen kap eraf...


Lees verder:

Begin.


Column.Maxima (en ik)

Wat lees je de laatste tijd toch ontzettend veel over Maxima zeg. Geen wonder natuurlijk, als je verloofd bent met onze eigen kroonprins Willem Alexander.
Maar wat me zo opvalt dat er zo weinig goed is aan die vrouw. Als we tenminste de roddelbladen mogen geloven. De een heeft opmerkingen over haar kleding: 'te stijf'. Een ander heeft het over haar haar: 'lijkt af en toe wel stro'. Nog een ander heeft het over haar vader: 'deugt niet, die vent'.
Ik krijg wel eens een beetje medelijden met haar. Ja ik weet het, ze leeft nu in een glazen kooitje, en heeft ook daarvoor gekozen toen ze verder wilde gaan met Wim-Lex, maar toch..... ik krijg een beetje bloed voor mijn hart. Je moet je eens voorstellen dat de mensen die je tegenkomt elke keer iets aan te merken hebt op hoe je haar zit of hoe je je kleedt. Ik moet er niet aan denken.
Aan de ander kant hoor je natuurlijk ook ontzettend veel gejuich als het om haar voorkomen gaat. Zij is natuurlijk best een leuke griet om te zien, dus misschien valt het dan toch nog wel mee. Zo vallen misschien de nadelen toch weg tegen de voordelen.

Nu ga ik dit even op mezelf betrekken, en jullie een kijkje gunnen in mijn hart.....nee schrik niet, het is niet zo dramatisch als het lijkt!!
Ik snap een heel klein beetje wat Maxima moet voelen als ze op haar uiterlijk beoordeeld wordt. Wat is mij namelijk overkomen??
Samen met moeder en zus waren we vorige week aan het stadten. Heerlijk even eruit. De pret duurde echter niet zo heel lang, want toen we bij een bepaalde winkel waren, was er maar één kassa open, en we moesten een behoorlijke tijd wachten, want de pin-automaat deed nix. Op een gegeven moment ging er nog een kassa open, en er schiet meteen een 'meneer' voor ons (en nog een aantal andere wachtende mensen) en lacht triomfantelijk: 'Zo dat is mooi.'
Ik zeg nog tegen die man dat dat eigenlijk niet zo netjes is. Nou wil het toeval dat mijn zus die 'meneer' herkende, en dat hij in de tearoom bij ons op het winkelcentrum werkt. Daar de baas is zelfs. Dus ik zeg tegen hem: 'Nou, als u zo met uw klanten omgaat dan kom ik geen bakkie thee doen bij u.
Zegt hij: 'Huh....je past toch niet in mijn stoelen.....'
Daar stond ik dan, met een mond vol tanden!

Misschien kun je je een klein beetje indenken hoe ik me voelde. Het viel nou niet bepaald mee om deze opmerking te incasseren.
Ik loop nog dikwijls langs zijn tearoom en heb elke keer de neiging hem eens flink de waarheid te vertellen, maar ach......laat ook maar, wat bereik ik ermee?

Zo is de vergelijking misschien een beetje klein als ik het heb over Maxima en ik. Maar ik weet wel dat het vreselijk vervelend is als mensen je alleen maar beoordelen op hoe je eruit ziet, en niet op wat er van binnen zit!!

Esther

Begin.


Kleine gastjes.Hallo lieve knuffels van me, hoe gaat het er mee?

Ben je je een beetje aan het vervelen aan boord nu het weer zo koud en nat is?
Misschien mag je wel een paar daagjes uit logeren. Dan kunnen jij en papa en mama er al vast aan wennen dat je een paar nachtjes in een vreemd bed slaapt.

Ria en Roel zijn samen bij opa en oma aan het logeren.
Oh, wat is dat fijn! Oma gaat vaak met hen wandelen en winkels kijken. Soms gaan ze met oma in de tram. Opa brengt mooie potloden mee van school en voorleesboekjes.
Ja, want opa gaat elke dag op de fiets naar school. Natuurlijk zit opa daar niet zelf in de bank, nee hoor, hij is de baas van de hele school. Maar vanmiddag blijft opa thuis want het is woensdag. Dan hebben de schoolkinderen `s middags vrij en opa ook.
Opa en oma gaan een dutje doen. "Nu moeten jullie maar fijn samen gaan spelen," heeft oma gezegd. "Over een half uurtje zijn we weer beneden." Ria en Roel hebben eerst samen plaatjes gekeken en toen met de knopendoos gespeeld. Maar nu weten ze niet meer wat ze zullen gaan doen. Een half uur duurt toch maar lang.
"Weet je wat?" zegt Roel, "we spelen dat we opa en oma zijn."
Roel zet opa`s hoed op, trekt zijn handschoenen aan [ die natuurlijk veel te groot zijn ], en pakt opa`s tas onder de arm die opa altijd mee naar school neemt. Ria trekt oma`s vest aan en zet haar leesbril op en dan ziet ze oma`s schoenen onder de tafel staan en doet deze aan. Nu wandelen ze samen in de straat net als een echte opa en oma keurig gearmd. De hoed zakt Roel voor de ogen en de mouwen van het vest slobberen om Ria haar arm. De mensen die voorbij komen moeten er om lachen!
Maar de schoenen van Ria zijn natuurlijk veel te groot en daarom kan ze er niet goed op lopen. Opeens struikelt Ria over de schoenen en valt op de grond. Maar Roel valt ook en oh wee, de tas valt in een vieze modderplas !!!!!

De schriften die opa net had nagekeken waren helemaal nat en vies. Dan horen ze opa`s stem. Opa kijkt wel boos zeg! Roel en Ria staan op en lopen naar opa toe.
"Och kinderen wat hebben jullie nu gedaan?" zegt opa kwaad en ook wat verdrietig.
Ria en Roel moeten bijna huilen. Dan vertellen ze dat ze zich een beetje verveelden en toen maar " opa en oma "gingen spelen. Ze liepen zonder verder te spreken terug naar huis. Gelukkig was oma helemaal niet boos. Ze moest zelfs om hen lachen.
"Ik stop jullie in bad en de kleren gaan in de wasmachine nou en dan is er niets meer aan de hand." "Ho, ho" zei opa, "en mijn schriften dan?" "Oh, maar dat is geen ramp hoor" zei oma. "Oh nee?" "Nee want daar weet ik wel iets op" lachte oma om het beteuterde gezicht van opa. "Nu moeten Ria en Roel mij maar eens voor straf mee helpen. Jullie spoelen met heel weinig water de modder van de schriften en dan ga ik er heel voorzichtig met een lauwe strijkijzer over heen. Dan zijn de schriften weer als nieuw." Nou daar hadden Ria en Roel nog nooit van gehoord, maar toch deden ze maar wat oma gezegd had en warempel aan de schriften was niets meer te zien! Nu vond opa het ook niet erg meer en zo werd de woensdagmiddag toch nog leuk.

Logeren kun je doen bij familie of op het internaat maar ook in een pension. Je hond kan logeren in een dierenpension wanneer jullie op vakantie gaan. Je kan ook logeren in een opvang huis wanneer je zelf geen huisje of schip meer hebt en met een paar plastic tasjes over straat zwerft. Misschien ken jij een kind die erg ziek is en in het ziekenhuis ligt in een verre vreemde stad. Papa en mama willen graag bij je zijn en logeren dan in het Ronald McDonald huis.


EEN ANDER BED......
Je kunt in Den Dolder gaan kamperen in een tent.
Of slapen op zolder bij iemand die je kent.
Of onder op het stapelbed gaan pitten bij je oom.
Of in een trein, in een couchette, dan reis je in een droom.
Je kunt logeren bij je nicht of in een jeugdhotel.
Je doet gewoon je ogen dicht......
`t Is vreemd .....maar dat went wel.

[ gedicht uit De Goede Herder nr. 3 1997]

Lieve kinderen tot de volgende keer
het duurt misschien twee weken
dan E-mailen we elkaar weer.

Tot dan ........tante Lourentia.

Begin.


Klein portret.Deze aflevering is er geen Klein Portret, omdat wij door ons voorraadje heen waren.
Wie zich vrijwillig aan wil melden kan dat doen bij de reacties of bij Henriette


Begin.


Dagjes tips.Frankfurt am Main.

De door wolkenkrabbers beheerste metropool, is de meest Amerikaanse stad van Duitsland. In de volksmond wordt Frankfurt om deze reden, ook wel Mainhattan genoemd.
Stadsdeel Westend, huisvest de hoofdkantoren van banken en nationale instellingen. Wie een liefhebber van moderne kunst is, vind hier vele bijzondere gebouwen.
Op het plein Römerberg, hangt nog de sfeer van het vooroorlogse Frankfurt, in dit historische stadshartje zijn de terassen nog omgeven door mooie middeleeuwse vakwerk geveltjes.
Een van de grootste warenhuizen van Duitsland is, het Kaufhof gevestigd op de Zeil, in dit gebied bevinden zich de meeste grote winkels.
In Sachsenhausen bevinden zich vele musea, maar verder is Sachsenhausen beroemd om zijn uitgaansgelegenheden. In een decor van vakwerkhuisjes en klinkerstraatjes vind je vele terrasjes, restaurantjes, Ierse pubs enz. enz. Dit oude gedeelte is gelegen aan de zuidzijde van de Alte Brücke.
Frankfurt is wel een stad van uitersten, tegen de achtergrond van de dure bankgebouwen lopen meer verslaafden rond dan in Amsterdam.
Info: http://www.frankfurt.de of voor restaurants http://www.frankfurtrestaurants.com


Palmengarten-Frankfurt.

Deze meer dan 100 jaar oude botanische tuin, heeft een van de grootste kassen van de wereld.
Het Tropicarium herbergt een gigantische collectie woestijn- en regenwoudplanten. Ook liefhebbers van vleesetende planten en subtropische kassen komen aan hun trekken in het 22 ha grote park.
De roeivijver en op zondagmorgen jazz in de zomermaanden, maken voor liefhebbers het dagje af.
Waar: Palmengarten, Siesmayerstr, Frankfurt- Westend.
Geopend: 9.00 tot 18.00, in november t/m januari tot 16.00, in februari tot 17.00. Info: 069-21233939


Flughafen-Frankfurt.

Zeer geschikt voor een regenachtig dagje is deze overdekte luchthaven.
Een treintje door de lucht verbindt de twee hallen met elkaar. Bovenin de ene hal kun je buiten tegen betaling, opstijgende en landende vliegtuigen bekijken. Hier vlakbij is een MC Donalds, met enigszins smoezelige tafeltjes, maar met een zeer behoorlijke ballenbak en een spaceshuttle waarin geklommen en gegleden kan worden.
Een goede reden dus, om op een regenachtige dag, een hamburger die de smaak van het kartonnen doosje heeft, te bestellen.
De koffie was trouwens wel OK op de dag van bezoek.Uitkalender.


27 t/m 30 sept. Brandersfeesten-Schiedam.
Taptoe, horeca music night en markt zijn de ingrediënten van de feestelijkheden in de regio Schiedam.
Waar: Schiedam-centrum.
Info: 010-4733000 of http://www.schiedamplaza.nl

2 en 3 okt. Leidens ontzet/ 3 oktoberfeesten.
Het ontzet van het Spaanse beleg wordt herdacht met o.a. optocht, kermis, vlootschouw en vuurwerk.
Waar: Leiden- centrum.
Info: 071-5324724 of http://www.3october.nl Toegang: gratis.

5 okt. Vaartcafe.

8 okt. Alkmaar ontzet.
Na Leiden viert ook Alkmaar het ontzet van de Spanjaarden met een feestprogramma voor het hele gezin.
Waar: Alkmaar-centrum.
Info: 072-5150048 of http://www.alkmaarontzet.com

Begin.


Gespot.CD-ROM Disney's Classic Videogames.

Op deze CD-ROM vind je drie klassieke behendigheidsspelen gebaseerd op de tekenfilms van Walt Disney. Namelijk Aladdin, Jungle boek en De lion king.
In een mooie tekenfilmachtige grafische omgeving met muziek, moet je o.a. vallende dingen ontwijken, springen over hindernissen,voorwerpen verzamelen en ga zo maar door.
De spelen zijn makkelijk te spelen en te begrijpen voor kinderen, die met de cursortoetsen op het toetsenbord overweg kunnen. Het is niet mogelijk met de muis te spelen, een joystick is wel een keuze optie.
De volledig Nederlandstalige handleiding geeft een goed uitleg van het spel en de bediening.

Minimale systeemeisen: 486dx2/66MHz, 8MB RAM, 20MB vrije harde schijfruimte, windows 95, kleurenscherm(256 kleuren), double speed CD-ROM speler, soundblaster of 100% compatible geluidskaart.

Geleend bij de bibliotheek voor varenden in Rotterdam.


Begin.


Site seeing.Ik kwam tijdens het surfen een dochterpagina van de startpagina tegen.
Onvoorstelbaar hoeveel sites er de grond uit schieten naar aanleiding van de aanslagen in de VS.
Surf naar de volgende site:

http://vliegtuigcrash-wtc.pagina.nl/

Je vindt er alles met betrekking tot de ramp in de VS. Alles over de aanslagen zelf, over Osama Bin Laden, over de Islam, over hulporganisaties, over de voorspellingen van Nostradamus.
Kortom, als je geinteresseerd bent in deze zaken, moet je zeker even naar deze pagina.Een hele leuke site voor kinderen is de volgende:

http://www.onlinekids.nl

Hier kun je echt wel even rondneuzelen. Er zijn op deze site mailvriendjes te vinden, je kunt er naar hartelust kleurplaten inkleuren en downloaden, er zijn moppen te tappen, leuke knutseldingen te doen, en er is een pagina met allerlei links naar andere kinderpagina's.
Je kunt er ook Pacman spelen en alles over automerken vinden.
Het is een drukbezochte site want er zijn al over de 100.000 bezoekers geweest.Een soort van walhalla-site voor de dames!

http://www.kappernet.nl

Hier kun je in de plaats waar je maar wilt een kapper vinden. Deze site maakt het je makkelijk, omdat je alleen maar een plaatsnaam hoeft in te vullen en hij spuugt zo een aantal kappers voor je op het scherm!
Ze hebben 722 kappers in de database, en 9000 kappersadressen.
Verder kun je nog een aantal dingen rond het kappersvak vinden, zoals alles over je eigen haar.
Alleen blijkbaar hebben ze nog niet alle kappers kunnen vinden want in onze eigen plaats vond 'ie niks. Terwijl daar toch zeker een 8-tal kappers zich gevestigd hebben.

Esther.


Speciaal voor de goedgelovigen...

Deze week kreeg ik deze site doorgemailed van een vriendin, ik moet zeggen hij is heel bijzonder.
In het museum of hoax, staan verschillende sites over de vreemdste onderwerpen.
Vele lachwekkende-, tot afschrikwekkende- en soms ronduit belachelijke sites zijn hier verzameld.
Misschien niet allemaal even GSM vriendelijk, maar na deze site kijk je waarschijnlijk wel bewuster naar sommige sites of emails.

waar?
http://www.museumofhoaxes.com

henriette


Begin.


Op rijm.Moe Van De Agressie

Met fakkels lopen we door de straten,
zwijgend op zoek naar gerechtigheid.
Moe van de agressie, van het geweld,
zijn we op zoek naar een betere tijd.

We kunnen er over blijven praten,
maar er is al zoveel over gesproken.
Is het niet eindelijk de daad die telt,
voor weer iemand wordt neergestoken?

Donkere wolken boven Nederland
werpen lange schaduwen vooruit.
Het geweld moet stoppen vandaag,
want de bevolking protesteert luid.

De agressie, het loopt uit de hand,
meer dan dit valt niet te accepteren.
De letter van de wet, nu nog vaag,
zal door ons het tijd doen keren.

En ooit worden straten weer veilig,
kunnen kinderen weer buiten spelen.
Ooit zal, misschien is het wel morgen,
geweld ons land nooit meer in tweeën delen.

We verklaren de geweldloosheid heilig,
voortaan is het niet meer een leeg woord.
En ooit kunnen we uitgaan zonder zorgen,
zonder angst onnodig te worden vermoord.

Schrijver: Jos Witteman, 07-05-2001Begin.


Recept.Zijn jullie al een beetje aan het verzinnen wat er met de kerst op tafel moet? Vroeg hè? Ja, ik weet het, maar ik begin altijd al vroeg met bladeren in mijn kookboeken, omdat ik me goed voor wil bereiden.
Ik heb deze keer twee makkelijke, maar zó leuk om te zien, en bovenal erg lekkere recepten voor jullie. Ik heb ze zelf al een keer gemaakt, dus succes verzekerd!


BONEN-BOEKETJES
(bijgerecht voor 4 personen)


Ingredienten:

Ongeveer 80 haricots verts (is ongeveer 3 ons denk ik)
8 plakken katenspek
plukjes peterselie
zout


Werkwijze:

Kook de haricots verts in een laagje water met zout beetgaar.
Laat de boontjes uitlekken.
Maak 'bosjes' van 10 boontjes en omwikkel ze met een plakje katenspek. Leg de 'boeketjes' op een schaal die in de magnetron kan.
Stel de magnetron in op 600/700 Watt en laat de bundeltjes 5 minuten in de magnetron staan. Zo wordt het spek lekker knapperig.
Leg de bundeltjes op een mooie schaal en garneer ze met een plukje peterselie.GEGRILDE KERS-TOMAATJES
(bijgerecht voor 4 personen)

Ingredienten

2 doosjes kers-tomaatjes
kruidenpaneermeel
geraspte oude kaas


Werkwijze:

Was de tomaatjes.
Snijdt de tomaatjes doormidden.
Leg ze op een ietwat ingevette bakplaat.
Doe hierop wat kruidenpaneermeel en geraspte kaas

Stel de oven in op de hoogste grillstand.
Schuif de plaat in de oven en grilleer de tomaatjes ongeveer 7 minuten.


Makkelijk hè
Eet smakelijk!


Begin.


Sofa girl.In SOFA girl deze aflevering Cameron Diaz.
Heel veel foto's van cameron diaz vind je op:
http://www.filmcorner.com


Begin.


Vraag en aanbod.

Wilt u iets te koop aanbieden, of zoekt u iets?
Mail naar: Henriette

Begin.


Reacties.Deze keer kreeg ik een wel heel bijzondere reactie.
Doordat de SOFA deze keer 3 weken na de eerste verscheen, is hij al wat gedateerd.

Hartstikke leuk!!!!!!
Ik was op zoek naar een bank en toen vond ik deze gezeligge site.
Ik weet zeker als ik het niet vergeet dat ik hem vaker ga bezoeken.
Groetjes Danielle

Verder bedankte Jeanine namens haar vader, voor alle kaarten.
Hij ligt nu in een ziekenhuis in de buurt.

SORRY Jeanine, ik kan je originele mail niet meer vinden.

Heb je een reactie?

Je naam (scheepsnaam) - altijd invullen:

Je e-mail-adres - altijd invullen:

Je reactie:

     

Wil je een discussie starten over een onderwerp? Mail dan naar VAART!Familie (eerst aanmelden)


Begin.


Ook een eigen rubriek in SOFA?
Mail naar: Henriette

Hier ADVERTEREN? Plaats een button met link naar je site! Meer weten? Mail VAART!
of bel
06-53 596 496

VAART!Mobiel

index