Boordtelefoongids
Zoekresultaat:
Zoek & Bel een ander SCHIP:
Zoek & Bel een andere SCHIPPER/BEDRIJF:
Zoek & Bel op NUMMER: Bv. laatste 4 cijfers: *1234
Geef nieuwe of verbeterde gegevens door
Ontbrekende of onjuiste gegevens (alleen voor eigen vermelding) kun je hieronder doorgeven. Ze worden opgenomen in de eerstvolgende update van de Boordtelefoongids. Je melding wordt zeer op prijs gesteld.
MAAK HET ONS GEMAKKELIJK
Zet de gegevens per schip zoveel mogelijk in één formulier bij elkaar. Geef bij 'Naam' de naam van degene die de telefoon opneemt, evt. aangevuld met bedrijfsnaam. Bijvoorbeeld: 'Naam schipper / naam bedrijf'.
Niet correct of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
ALLEEN BEROEPSVAART
De Boordtelefoongids geeft de mobiele nummers van de Europese beroepsvaart. Omdat alleen schepen in de beroepsvaart een Europanummer hebben, is dat een verplicht (*) veld.
INTERNATIONALE NUMMERNOTERING
De Boordtelefoongids werkt standaard met een internationale notering van nummers. Elk nummer begin met een landnummer, bijvoorbeeld +31653-123456 voor een Nederlands nummer, +49171-1234567 voor een Duits nummer, +32477-123456 voor een Belgisch en +33661-123456 voor een Frans mobiel nummer.
De eerste nul laat je dus weg. Het grote voordeel: nummers zijn per land meteen herkenbaar en te bellen, in welk land je ook bent.
Vul je gegevens in:
* Naam:

* E-mailadres:

* Schip:

* Europanr.:


Type schip:


Boordtelefoon:
Nederl. +31

Duits +49

Belgisch +32

Frans +33 e.a.


Boordfax:
Nederl. +31

Duits +49

Belgisch +32

Frans +33 e.a.

Nieuw
Wijzigen
Verwijderen

Opmerkingen: